Distriktsmöte i Mora 1 april

Kallelse DL4 Distriktsmöte 1 April 2023 i Mora

10.00 Samling med kaffe och smörgås

11.00 Mötet börjar

12.30 SM5GXQ / Peter, information om SvxLink

14.30 ca. Avslut med kaffe och dopp

Platsen är vid båtklubbens lokal vid Sanda, se koordinater nedan.

Hjälp för inlotsning kan ske via repeater 145.750 eller 434.750.

Mellan möte och […]

Finnskogsvalsen

Mk Ratten i Torsby hörde av sig idag då de saknade en del radiosamband till rallyt Finnskogsvalsen i övermorgon. Trots mycket kort varsel kunde radioklubben få ihop de fem operatörer som efterfrågades.

Tester i januari

Klubbstationen aktiverades vid VHF-testen med 62 kontakter, och vid UHF-testen med 16 kontakter.

Decembermöte med Luciakaffe

På radioklubbens decembermöte konstaterades att den energisparande luftvärmepumpen gjorde ett bra jobb att värma lokalerna. Tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen kunde den realiseras utan att gräva stora hål i kassakistan. Det rapporterades om uppfräschning av lokalerna, radiotrafik både på kortvåg och ultrakortvåg, med mera. Inkommande QSL-kort delades ut, och utgående kort samlades in. Kaffet […]

Fina höstkonditioner

Förhållandena har varit utmärkta på många amatörradioband under hösten. På kortvågen har det öppnat upp över hela världen på de högre kortvågsbanden, som till exempel 28 MHz. Många expeditioner har varit ute och aktiverat mindre vanliga länder. Senast blev det en kontakt med SM4DHF, Göran, som körde från klubbstationen ET3AA i Addis Abeba, Etiopien. […]

Luftvärmepump som värmekälla

Med anledning av stigande elpriser som äventyrar vår ekonomiska situation, så har en luftvärmepump installerats, med ett rörsystem för att från mötesrummet distribuera värmen även till radiorummet. Systemet är i drift men inte färdigt. Ytterligare justeringar och förbättringar kommer att ske. Tack vare förnämligt bidrag från Sparbanksstiftelsen vid Bergslagens Sparbank har projektet kunnat genomföras […]

SK4EA/R åter i drift

Efter byte av en trasig slutstegsmodul är repeatern på 145.6875 nu åter igång med normal uteffekt, 20 W.

Effektbrist på SK4EA/R på Hällaåsen

SK4EA repeater på 145,6875 går sedan några dagar med starkt reducerad uteffekt. Möjligen har slutstegsmodulen slutat fungera. Repeatern kommer att plockas ner för reparation.

Distriktsmötet 1 oktober

Lördag 1 oktober arrangerade vi tillsammans med DL4, SM4IVE, distriktsmöte på Lindeskolan. 24 radioamatörer närvarade. Efter inledande fika med mingel startade DL4 distriktsmötet. SM4EPR rapporterade om läget på QSL-fronten. Närvarande klubbar (sju klubbar fanns representerade) rapporterade om sina aktiviteter. SM4HFI rapporterade beträffande SK4MPI att det som återstår för att den ska komma igång är […]

SK4EA-L ny SVX-Link på 145,300 MHz

Det finns nu en SVX-Link uppkopplad på SK4EA. Namnet SVX-Link relaterar till upphovsmannen, SM0SVX Tobias, och det är ett system för uppkoppling av analoga repeatrar (”vanlig FM”) via Internet. Det finns över 60 uppkopplade enheter till detta system, men en del av dessa är ju i samma ort. En stor spridning finns i alla […]