Radiosamband

whenallelse2

Anlita SK4EA till ert radiosamband

Lindesbergs radioklubb  har stor erfarenhet att att sköta radiosamband vid olika arrangemang, så som rally, löpartävlingar mm mm.  Med kunniga operatörer och tekniker kan vi ordna Ert radiosamband.

Vårt samband fungerar även när mobiltelenätet dör av överbelastning eller strömavbrott.

Vi har ”egna” frekvenser, vi har med oss antenner och strömförsörjning till våra mobila radiostationer, vi kan hålla kontakten och snabbt få fram meddelande och tävlingsinformation utan att blockera annan trafik.

För mer information, tag kontakt med:
sambandsansvarig Allan Dahlberg, SM4MOX, på tel 070-847 3747. Du kan också nå oss via mail sk4ea@ssa.se.

———————————————————————————————————————————————————————