Tester i juni

På VHF-testen (144 MHz) 7 juni kördes 67 kontakter från klubbstationen, vilket var mer än på länge. Förutom normal så kallad tropoutbredning så användes även reflektioner mot flygplan. Under testen fanns också korta möjligheter genom reflektion mot sporadiskt uppträdande jonisering av jonosfärens E-skikt, samt reflektion mot kortvarigt norrsken, men vi fick inga kontakter där. […]

Grattis SA2JPJ!

Vi gratulerar Pether, SA2JPJ, till amatörradiocertifikatet! Pether har gått kurs hos Lindesbergs Radioklubb, och har nu avlagt prov med godkänt resultat. Bra jobbat!

Portabel 2 meters dipol

I tisdags mätte vi upp en portabel dipol, som Lasse, SM4KKL, byggt efter en beskrivning på nätet, Portable 2m 144 MHz Coaxial Dipole Antenna | Get out of the Radio Shack and Live Life (wordpress.com). Den var helt i resonans och kan vara ett bra alternativ för en hemtillverkad dipol för två meter.

[…]

Tester i maj

I VHF-testen kördes inget på grund av förhinder för operatörer. På 432 MHz kördes 11 kontakter, som längst med SM7ECM i Eslöv. Samma kväll fick vi besök av Karsten, DH3DAO. I NAC Open 31 maj kördes en del QSO efter månadsmötet, både på 144 och 432 MHz.

Radiomässan i Eskilstuna

Mässan samlade över 700 besökare trots snökaoset dygnet före. Loppis, föredrag och SSA:s årsmöte. Allt trevligt som vanligt. Det var premiär för att hålla mässan i Vilsta, och det fungerade bra om man bortser från att det blev problem att komma loss med bilarna från parkeringen på ängen. Nedan en bild från själva årsmötet. […]

Distriktsmötet i Gustavsfors

2 april var det distriktsmöte i Bygdegården i Gustavsfors. 19 personer närvarade, de flesta med hemvist i Värmland, men även några från Dalarna och Örebro län. SM4IVE omvaldes som DL4 för kommande två år. SM4IVE föredrog styrelseprotokoll och klubbarna rapporterade om sina aktiviteter. Det serverades fika med smörgås, och vi kunde mingla både före […]

Funktionärer som tidigare

Det blev inga förändringar i styrelsen på årsmötet i mars, och därefter konstituerade styrelsen sig som tidigare. Uppgifterna på sidan Kontakta oss « SK4EA är därför fortsatt aktuella. /SM4EPR

Testaktivitet på VHF/UHF

Nu är det full fart på aktiviteterna inom tävlingar på VHF/UHF efter de stora renoveringarna och förbättringarna i den stora masten. VHF-stationen för två meter är nu funktionell. På UHF (70 cm) är det fortfarande lite problem med stationen, men många kontakter har körts även här. Fler är välkomna att delta i testaktiviteterna. Kör […]

QSL-hantering för distrikt 4

Sedan en månad sköts distriktets sortering och distribution av inkommande QSL av undertecknad, med stöd av Gunilla, SM4PFA. Detta efter att Lars, SM4DQE, avsagt sig av hälsoskäl. En omgång QSL sorterades och skickades i januari, och nu väntar vi på nästa omgång. /Mats SM4EPR

Ny router i klubblokalen

Jan Fröjd, SM4TUX, har tillsammans med Lasse, SM4KKL, installerat en ny router för klubbens mobila bredband. Resultatet blev bättre signalstyrka och dubblad överföringskapacitet. Förhoppningen är att det ska ge förbättrad funktionalitet vid videomöten. /SM4EPR