Loppis i Eskilstuna

Radiomässan med loppis i Eskilstuna var som vanligt den största mötesplatsen för radioamatörer och radiointresserade i Sverige. 772 betalande besökare räknade man in. Många av klubbens medlemmar var också där och fyndade bland utbudet av begagnat och nytt.

[…]

Radioklubbens Årsmöte

Lindesbergs Radioklubbs årsmöte hölls tisdag 27:de februari. 21 personer deltog. Efter att Jan-Eric Larsson, SM4KKH; avböjt omval, så valdes Henning Hansen, SM4MPC, in i styrelsen. Styrelsen utgörs i övrigt av ordförande Allan Dahlberg SM4MOX samt ledamöter Christer Andersson SM4LRA, Lars Fhingal SM4KKL, Åke Svensson SM4KKN, Piia Dahlberg SA4AGX och Mats Ericson SM4EPR. Medlemsavgiften beslutades […]

Lyckat radiosamband i Torsby 13 januari

Lindesbergs Radioklubb svarade för radiosambandet vid fyra specialsträckor av fem vid rallyt Finnskogsvalsen, norr om Torsby. En tillfällig länkstation (crossbandsrepeater) sattes upp för att säkerställa kommunikationen på sträcka 1 och 4. Kommunikationen fungerade fint, och vi kunde vända hemåt nöjda efter fullgjort uppdrag.

Lussekaffe avslutade höstsäsongen

15 medlemmar deltog på det avslutande månadsmötet, med efterföljande Lussekaffe. Det framkom att klubben kommer att delta med fem operatörer på det kommande rallyt Finnskogsvalsen i trakterna runt Torsby. Det rapporterades också om utmaningar på vår repeater på Hällaåsen, då batterierna som vi övertagit verkar ha dålig kapacitet, Ytterligare testning kommer att göras. Under […]

Solceller som kraftkälla till SK4EA på 145,6875 MHz

Eftersom vi i fortsättningen inte kan få gratis el till vår repeater SK4EA på 145,6875 MHz, så beslutades på augusti månadsmöte att vi skulle försöka installera solceller som kraftkälla. Med SM4IOZ, Eric, och SM4KKL, Lasse, som drivande, har nu solceller kommit på plats och försörjer repeatern med el. Dagen som solcellerna lyftes upp i […]

Distriktsmötet i Forshaga

7 oktober hölls höstens SSA distriktsmöte i Forshaga. 19 deltagare fanns på plats. Före mötet var det loppis på radioprylar, och det fanns ett varierat utbud att fynda bland. Under mötet rapporterades aktiviteter från tio klubbar i distriktet. Efter mötet hade SM6POP, Anders, föredrag om vågutbredning, antennfaktorer och hjälpmedel för långväga radiokontakter. Dirk, SA4DHT, […]

Tävlingar i oktober

Oktober var en framgångsrik månad för tävlingar. I NAC 144 (våglängd två meter) kördes 80 kontakter, och placeringen blev femma bland 88 som skickat in logg. Ett norrsken under första timmen underlättade kontakterna. På kartan nedan ses motstationernas position. Röd färg indikerar telegrafi (CW), grön färg telefoni (SSB) och gul färg datatrafik (FT8).

Även […]

Underhåll på klubbstugan

Under sommaren har det utförts underhåll av så gott som samtliga fönster på klubbstugans bottenvåning. Vår ordförande, Allan, SM4MOX har varit pådrivande, med god hjälp av främst SM4KKL och SM4MPC. Även undertecknad har bidragit, med undantag av en del testkörning på VHF och UHF. Nedan ses SM4MOX i full aktion, medan SM4KKL söker värdefulla […]

Besök på radioklubben

Tisdag 5 september fick vi trevligt besök på radioklubben av Kent, SM0HZE, och Karin, SM0WCL. De var ute på tur med husbil och gladde oss med ett besök på vår klubbkväll. Besöket var uppskattat!

Lyckat sommarläger i Dådran

Falu Radioklubbs sommarläger genomfördes i år igen vid det fina Sundet en halvmil söder om Dådran. I år medfördes SK4AO:s sambandsvagn med teleskopmast, där en tre elements Yagiantenn för kortvåg tronade högst upp. Vädret var bättre än vad prognoserna sa, men så mycket bad blev det inte. SK4AO/P luftades, det kördes Svenska Sjöar och […]