Radioklubbens Årsmöte

Lindesbergs Radioklubbs årsmöte hölls tisdag 27:de februari. 21 personer deltog. Efter att Jan-Eric Larsson, SM4KKH; avböjt omval, så valdes Henning Hansen, SM4MPC, in i styrelsen. Styrelsen utgörs i övrigt av ordförande Allan Dahlberg SM4MOX samt ledamöter Christer Andersson SM4LRA, Lars Fhingal SM4KKL, Åke Svensson SM4KKN, Piia Dahlberg SA4AGX och Mats Ericson SM4EPR. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, det vill säga 200 kronor för vuxna och 50 kronor för ungdom till och med 18 år. På det efterföljande månadsmötet rapporterades att vi tyvärr blivit bestulna på tre gräsklippare. Arbete fortsätter med att få solcellsenergin till vår repeater på Hällaåsen att fungera optimalt, liksom arbete med iordningsställande av kommunikationsradio vi fått överta från Linde Energi.

Comments are closed.