Repeatrar

REPEATER

SK4EA/R är anropssignalen på vår repeater (relästation) på kanal RV48. Den lyssnar alltså på 145,000 MHz och sänder på 145,600 MHz. Den är belägen på Gillersklack utanför Kopparberg, lokator JO79MW, och har varit i drift sedan 1984. Utrustningen består av en SRA 404 med drygt 10 W uteffekt, och antennen är en fyrstackad dipol GP 30 meter över marken, vilket betyder 405 meter över havet. Öppning sker med 1750 Hz ton, därefter startar sändaren när brusspärren på mottagaren stängs. Efter genomfört anrop kommer identifieringen (SK4EA/R) på telegrafi. Efter varje sändningspass svarar repeatern med en kort ton.

När repeatern används för radiosamband ställs den oftast om till bärvågsstyrning, det vill säga att sändaren startar direkt när mottagarens brusspärr öppnar. När radiosamband pågår ska vanlig amatörradiotrafik inte köras.

Vid strömavbrott fungerar repeatern med hjälp av reservkraft.

Driften av repeatern sker i samarbete med Radioklubben i Kopparberg, SK4UG.

Sedan 2013 har vi kompletterat med en repeater för 145,6875 MHz som sitter placerad på Hällaåsen 207 meter över havet, en dryg halvmil norr om Lindesberg, lokator JO79NP. Stationen är en Ericsson F804, och lämnar 20 W ut före filter. Antennen är två stackade dipoler. Repeatern kan öppnas antingen med 1750 Hz tonstöt, med subton 74,4 Hz eller DTMF-ton 4. Öppnar du med 1750 Hz ton svarar repeatern med ett röstmeddelande. Öppnar du med subton svarar repeatern med att sända ”SK4EA” på telegrafi. Även denna repeater kan ställas om till bärvågsstyrning för radiosambandsändamål. Vi använder förnybar energi, och arbetar för att vara helt oberoende av elnätet.

På 145,300 MHz har vi en radio som är ansluten till SVX-Link via internet. Genom denna kan du nå repeatrar och noder i hela landet. Aktuell information om detta system kan du få på https://svxportal.sm2ampr.net. För att kunna sända genom vår nod måste du sända en subton tillsammans med ditt prat. oftast 136,5 Hz. Då kan du svara på trafik som du hör över noden. Förutom det så kan du genom kommandon bestämma vilka områden ett anrop från dig ska sändas ut över. Till exempel DTMF 91240#, så du aktiverar talgrupp 240 vilket innebär att ditt anrop går ut över alla anslutna stationer i landet. Du kan också välja att styra ditt anrop till ett amatörradiodistrikt, eller till en enskild repeater. Du kan läsa vilka kommandon som finns på https://svxportal.sm2ampr.net/. Har du inte DTMF kan du göra enstaka val för områden genom att ändra subtonen, till exempel 88,5 Hz som aktiverar talgrupp 240 för hela landet. Vår station lämnar 20 W ut, och finns vid vår klubbstuga i JO79OO. Antennen sitter mycket högt.

Vi förfogar också över ett par portabla crossbandsrepeatrar 145 MHz / 433 MHz. De används från och till vid radiosamband.  Crossbandsrepeatrarna är bärvågsstyrda.