Distriktsmötet i Mora

Distriktsmötet i Mora samlade 24 deltagare på plats. Via JITSI hölls efter mötet ett föredrag av SM5GXQ om SVX-Link. Bildspelet med ljud kan man ta del av på Peters hemsida, Introduktion till SvxLink | Repeaterskolan | sk7rfl.se

Comments are closed.