Gräsklippning på radioklubben

Efter utmärkta insatser av främst SM4KKL, men även fler inblandade, har en robotgräsklippare installerats på klubben. Denna har ”arbetstid” mellan klockan 08 och 17. Om du ska parkera den tiden utan risk att påverkas av klipparen kan du till exempel stå på gången upp mot ingången om du stannar direkt efter att du kört av gatan, innan begränsningskabeln korsar uppfarten. /SM4EPR

1 kommentar tillGräsklippning på radioklubben

Lämna ett svar