Om SK4EA

Lindesbergs Radioklubb är en förening för radiointresserade i Bergslagen. Föreningens syfte är att skapa intresse för och kännedom om radioteknik.

Lindesbergs Radioklubb bildades den 15/2 1925 vid ett möte på Lindesbergs Stadshotell. Medlemsavgiften fastställdes till två kronor. I klubbverksamheten framträdde demonstration av olika mottagare samt diskussion om störningsproblem (vem sa att det var bättre förr?).

Medlemsantalet är nu omkring 60.

Vi har en klubbstuga med klubbstation i Lindesberg. Klubbstationen har anropssignalen SK4EA. Vi träffas på tisdagar med månadsmöte en gång i månaden.

 

Aktiviteter som vi brukar syssla med är radiosamband vid tävlingar av olika slag, scoutradio, radiotävlingar, byggen av radioapparater och antenner, kurser och föredrag, utflykter med radioutrustning, deltagande i mässor och andra amatörradioarrangemang i och utanför landet.

Klubben driver två relästationer för att underlätta kommunikationsmöjligheterna i Bergslagsområdet.

logga125r