Tävlingar i april

I VHF-testen på 144 MHz kördes från klubbstationen SK4EA 71 kontakter. Längsta kontakten var med SP2CNW i JO93AI i Polen. Placeringen blev 8 av 85 deltagande. I UHF-testen på 432 MHz kördes 31 kontakter. Längsta kontakten här var med OZ2LD i JO46LD i Danmark. Alla resultat kan ses på contest.ssa.se.

Comments are closed.