Sommaren 2021 på SK4EA

Under sommaren träffas de som vill på tisdagar på radioklubben. Vid uppehållsväder är det till stor del uteträffar som gäller, men det går också bra att gå inomhus, förutsatt att man håller avstånd och inte är fler än åtta personer. Den 29 juni är det månadsmöte, och närmare planering hur det ska genomföras får göras beroende på väderprognosen. På torsdagar klockan 19.00 träffas vi på 145,6875 MHz för att hålla kontakten och utrustningen igång. Kom också ihåg att besvara anrop på frekvenserna, till exempel från turistande amatörer i området. /SM4EPR

Antenner och stationer redo för trafik

Nu har även den nya grova kabeln till 4×6 element yagi för 144 MHz kopplats in till schacket. En skylift användes för att dra kabeln från masten till huset. Alla antenner i masten är således inkopplade och fungerande, och kablarna har fått en tydlig märkning i schacket.

Vi har fått hem ett reparerat RAM-kretskort för klubbens andra IC-271E, så att båda dessa stationer nu är fullt fungerande. Klubbens IC-471E har trimmats, så att känsligheten i mottagaren nu är den rätta, och sändaren lämnar den effekt den ska. Således är det nu fritt fram att köra trafik på 144 och 432 MHz låga delen igen, och vi hoppas att flera tar tillfället i akt framöver. /SM4EPR

Toppspiran på plats

Efter omfattande renoveringsarbeten senaste året sitter nu toppspiran i den stora masten åter på plats. Det har varit stora arbetsinsatser från de medlemmar som varit engagerade, och en del kostnader för klubben, och nu har det gett resultat. Antennuppsättningen i denna del av masten är nu: 4×6 el yagi (så kallade Cheng-Cheng) horisontellt för 144 MHz (den nya grova kabeln för matningen är ännu ej indragen i stugan) och 4×13 el yagi horisontellt för 432 MHz. Vertikalt finns i toppen en Diamond V-2000 för 50/144/432 MHz, och lite längre ner en vikt dipol för 144 MHz samt en dipol för 69 MHz. Nu är det bara att hoppas på god aktivitet från klubbstationen med dessa fina antenner.

IC-271E i fungerande skick

Nu har klubbens basstation för 144 MHz, IC-271E, åtgärdats så att den är i fungerande skick. Tidigare har den hoppat 400 kHz i frekvens utan att visa detta på displayen, vilket i praktiken har gjort den oanvändbar. Efter lite plockande med kretskort mellan två likadana stationer, konstaterades det att ett litet kretskort som innehåller RAM-minne till stationens frekvenssyntes kunde bytas varvid problemet försvann. Spänningen på backupbatteriet på det inbytta kortet låg lite lågt på 2,95V. Batteriet, liksom stationen i övrigt, tillverkades på 80-talet. För att undvika att RAM-minnet ska tömmas på data har batteriet nu bytts ut mot ett nytt. Inom den närmaste framtiden hoppas vi få 4×6 el yagi inkopplat igen, så att SK4EA kan vara med på 144 MHz. /SM4EPR

PLL-enheten lösskruvad. Det lilla gula kretskortet innehåller RAM-minnet.

Många lösa kablar blir det när kretskorten byts.

Kurs för amatörradiocertifikat

Vi undersöker nu förutsättningarna för att hålla en kurs med siktet inställt på amatörradiocertifikat. Start efter sommaren. Det kan bli en kombination av undervisning på plats och undervisning på distans. Kontakta oss på sk4ea@ssa.se om du är intresserad.

Månadsmöte 25 maj

Även månadsmötet i maj, tisdag 25/5 kl. 19.00, hålls via JITSI.

Reportage i P4 Örebro om SM4IVE

Måndag 10/5 var det reportage i P4 Örebro från Lasse, SM4IVE. Genom hustruns inskickade foto om ett sent snöfall, så uppmärksammade P4 Örebro den stora parabolen i trädgården. Detta utmynnade i ett kort hemma-hos-reportage. Du kan se bilder och höra en del av intervjun på https://sverigesradio.se/artikel/amatorradio-pa-hog-niva-studsar-framst-vagor-mot-manen.

Arkivbild. SM4IVE i blå skjorta.

Portabeltesten 16 maj

Söndag 16 maj klockan 09.00-13.00 går portabeltesten på 80 och 40 meter. Det gäller att ställa upp en portabel station, gärna med låg effekt, och köra andra stationer. Nytt sedan förra året är att även fasta stationer kan delta. Se reglerna på https://contestspalten.ssa.se/rules-ssa-portabeltest/ . /SM4EPR

Världsradiodagen

Klubbstationen aktiverades på världsradiodagen 18 april av SM4EPR med ett deltagande i Månadstesten. 26 kontakter genomfördes på telegrafi.

Välbesökt månadsmöte

Mars månadsmöte var välbesökt med 16 deltagare via JITSI. Tyvärr var det lite hackigt med överföringen på sina håll, men helhetsintrycket är ändå att JITSI hjälper klubben att bibehålla aktiviteter under coronarestriktionerna. På onsdag 7 april blir det dessutom SSA distriktsmöte på JITSI, och det blir spännande att se hur det utfaller. Närmare information om distriktsmötet på Distriktsmöte 7 April kl 19.00 (Jitsi) – SSA Distrikt 4.