Radioklubbens Årsmöte

Lindesbergs Radioklubbs årsmöte hölls tisdag 27:de februari. 21 personer deltog. Efter att Jan-Eric Larsson, SM4KKH; avböjt omval, så valdes Henning Hansen, SM4MPC, in i styrelsen. Styrelsen utgörs i övrigt av ordförande Allan Dahlberg SM4MOX samt ledamöter Christer Andersson SM4LRA, Lars Fhingal SM4KKL, Åke Svensson SM4KKN, Piia Dahlberg SA4AGX och Mats Ericson SM4EPR. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, det vill säga 200 kronor för vuxna och 50 kronor för ungdom till och med 18 år. På det efterföljande månadsmötet rapporterades att vi tyvärr blivit bestulna på tre gräsklippare. Arbete fortsätter med att få solcellsenergin till vår repeater på Hällaåsen att fungera optimalt, liksom arbete med iordningsställande av kommunikationsradio vi fått överta från Linde Energi.

Lyckat radiosamband i Torsby 13 januari

Lindesbergs Radioklubb svarade för radiosambandet vid fyra specialsträckor av fem vid rallyt Finnskogsvalsen, norr om Torsby. En tillfällig länkstation (crossbandsrepeater) sattes upp för att säkerställa kommunikationen på sträcka 1 och 4. Kommunikationen fungerade fint, och vi kunde vända hemåt nöjda efter fullgjort uppdrag.

Lussekaffe avslutade höstsäsongen

15 medlemmar deltog på det avslutande månadsmötet, med efterföljande Lussekaffe. Det framkom att klubben kommer att delta med fem operatörer på det kommande rallyt Finnskogsvalsen i trakterna runt Torsby. Det rapporterades också om utmaningar på vår repeater på Hällaåsen, då batterierna som vi övertagit verkar ha dålig kapacitet, Ytterligare testning kommer att göras. Under kvällen kontrollmättes och trimmades in en repeaterstation, och förbättringar gjordes på ett nätaggregat på radiobänken. I vanlig ordning diskuterades det flitigt och berättades anekdoter vid kaffebordet. Vi tackar SM4KKL och Annicka för goda saffranskakor.

Solceller som kraftkälla till SK4EA på 145,6875 MHz

Eftersom vi i fortsättningen inte kan få gratis el till vår repeater SK4EA på 145,6875 MHz, så beslutades på augusti månadsmöte att vi skulle försöka installera solceller som kraftkälla. Med SM4IOZ, Eric, och SM4KKL, Lasse, som drivande, har nu solceller kommit på plats och försörjer repeatern med el. Dagen som solcellerna lyftes upp i masten hade de hjälp av SM4MOX, Allan, SM4MPC, Henning, samt undertecknad. På bilden ses SM4IOZ i masten under monteringsarbetet. Som användare av repeatern kommer du inte att märka någon skillnad mot tidigare, frånsett när batterispänningen blir låg så att repeatern stängs ner. Systemet är fortfarande under utprovning. /SM4EPR Mats

Distriktsmötet i Forshaga

7 oktober hölls höstens SSA distriktsmöte i Forshaga. 19 deltagare fanns på plats. Före mötet var det loppis på radioprylar, och det fanns ett varierat utbud att fynda bland. Under mötet rapporterades aktiviteter från tio klubbar i distriktet. Efter mötet hade SM6POP, Anders, föredrag om vågutbredning, antennfaktorer och hjälpmedel för långväga radiokontakter. Dirk, SA4DHT, höll ett anförande om konstruktionen av QRP-riggen (tr)uSDX, och hade därefter en praktisk demonstration. På bilderna nedan DL4 SM4IVE, Lars, håller i distriktsmötet, och SM6POP, Anders, håller föredrag.

Tävlingar i oktober

Oktober var en framgångsrik månad för tävlingar. I NAC 144 (våglängd två meter) kördes 80 kontakter, och placeringen blev femma bland 88 som skickat in logg. Ett norrsken under första timmen underlättade kontakterna. På kartan nedan ses motstationernas position. Röd färg indikerar telegrafi (CW), grön färg telefoni (SSB) och gul färg datatrafik (FT8).

Även i NAC 432 (våglängd 70 cm) gick det bättre än vanligt. Där blev det 38 kontakter och en tionde plats bland 55 deltagare. 23 kontakter skedde på telefoni, och 15 på telegrafi.

Underhåll på klubbstugan

Under sommaren har det utförts underhåll av så gott som samtliga fönster på klubbstugans bottenvåning. Vår ordförande, Allan, SM4MOX har varit pådrivande, med god hjälp av främst SM4KKL och SM4MPC. Även undertecknad har bidragit, med undantag av en del testkörning på VHF och UHF. Nedan ses SM4MOX i full aktion, medan SM4KKL söker värdefulla uppgifter på nätet. /SM4EPR

Besök på radioklubben

Tisdag 5 september fick vi trevligt besök på radioklubben av Kent, SM0HZE, och Karin, SM0WCL. De var ute på tur med husbil och gladde oss med ett besök på vår klubbkväll. Besöket var uppskattat!

Lyckat sommarläger i Dådran

Falu Radioklubbs sommarläger genomfördes i år igen vid det fina Sundet en halvmil söder om Dådran. I år medfördes SK4AO:s sambandsvagn med teleskopmast, där en tre elements Yagiantenn för kortvåg tronade högst upp. Vädret var bättre än vad prognoserna sa, men så mycket bad blev det inte. SK4AO/P luftades, det kördes Svenska Sjöar och Svenska Kommuner så gott det gick. På kvällarna underhöll radioamatörer från Orsatrakten med härlig musik och sång. Jan, SM4HFI, höll ordning på programmet, grillen med mera. Vi som var där får tacka för ett återigen trevligt arrangemang. /SM4EPR

NAC 144 MHz 1 augusti

83 kontakter genomfördes under tisdagskvällens aktivitetstest på 144 MHz. Nedan ses hur dessa fördelade sig över omgivningarna. Prickar med grön färg avser SSB, gul färg FT8 och röd färg telegrafi. Totalt sett blev det bästa resultatet för i år. Operatörer var SM4EPR och SM4IPC, med bistånd av Piérre. Under tiden som testen pågick jobbade SM4MOX, SM4MPC och SM4KKL enträget på med renovering av fönster på stugan.