Comline Aurora

Comline-Aurora klienten på din på din datorskärm

Du som är medlem i SK4EA kan nu ladda ned den installations-instruktion som behövs för att installera klubbens Comline-Aurora i din dator. Instruktionen ligger under ”Medlemssidor/Dokument”.

/73 Linde-85

Tester i maj

Den 5 maj var det kvartalstest på 144 MHz. Detta är en ren telefonitest. SM4QE och SM4EPR körde ihop 28 kontakter, med LY2WR som mest långväga, 840 km.

Den 7 maj var det vanlig tisdagstest på 144 MHz. Trafiksätten blev SSB, CW och FT8 med totalt 79 kontakter. Största avståndet denna gång blev till YL2GD, 726 km. Operatör båda gångerna var SM4QE och SM4EPR.

Kort rapport från SSA Årsmöteshelg i Borgholm

Sista helgen i april var det Ölands Radioamatörer och SSA som ordnade arrangemanget i Borgholm. Som vanligt var det mingel fredag kväll, utställning, lotteri och föredrag på lördag följt av bankett på kvällen. På söndagen avslutades det hela med SSA:s årsmöte. Föredragen kan till största delen ses i efterhand genom att gå in på sk7rn.se. Banketten samlade 130 personer. På årsmötet blev det inga större överraskningar. Tyvärr har ju SM7NTJ, Lorentz, avlidit i april, och därför har det blivit en vakans i styrelsen som man tänker att man inte tillsätter nu. Ett nytt förslag för beräkning av priset för ständigt medlemskap röstades igenom. Arrangemanget var som vanligt givande, vartill det hyggliga vädret också bidrog. På bilden nedan ses SSA ordförande Jens, SM0HEV, mötesordförande Morgan, SM5BVV och mötessekreterare Eric, SM6JSM.

Loppis i Eskilstuna

Radiomässan med loppis i Eskilstuna var som vanligt den största mötesplatsen för radioamatörer och radiointresserade i Sverige. 772 betalande besökare räknade man in. Många av klubbens medlemmar var också där och fyndade bland utbudet av begagnat och nytt.

Radioklubbens Årsmöte

Lindesbergs Radioklubbs årsmöte hölls tisdag 27:de februari. 21 personer deltog. Efter att Jan-Eric Larsson, SM4KKH; avböjt omval, så valdes Henning Hansen, SM4MPC, in i styrelsen. Styrelsen utgörs i övrigt av ordförande Allan Dahlberg SM4MOX samt ledamöter Christer Andersson SM4LRA, Lars Fhingal SM4KKL, Åke Svensson SM4KKN, Piia Dahlberg SA4AGX och Mats Ericson SM4EPR. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, det vill säga 200 kronor för vuxna och 50 kronor för ungdom till och med 18 år. På det efterföljande månadsmötet rapporterades att vi tyvärr blivit bestulna på tre gräsklippare. Arbete fortsätter med att få solcellsenergin till vår repeater på Hällaåsen att fungera optimalt, liksom arbete med iordningsställande av kommunikationsradio vi fått överta från Linde Energi.

Lyckat radiosamband i Torsby 13 januari

Lindesbergs Radioklubb svarade för radiosambandet vid fyra specialsträckor av fem vid rallyt Finnskogsvalsen, norr om Torsby. En tillfällig länkstation (crossbandsrepeater) sattes upp för att säkerställa kommunikationen på sträcka 1 och 4. Kommunikationen fungerade fint, och vi kunde vända hemåt nöjda efter fullgjort uppdrag.

Lussekaffe avslutade höstsäsongen

15 medlemmar deltog på det avslutande månadsmötet, med efterföljande Lussekaffe. Det framkom att klubben kommer att delta med fem operatörer på det kommande rallyt Finnskogsvalsen i trakterna runt Torsby. Det rapporterades också om utmaningar på vår repeater på Hällaåsen, då batterierna som vi övertagit verkar ha dålig kapacitet, Ytterligare testning kommer att göras. Under kvällen kontrollmättes och trimmades in en repeaterstation, och förbättringar gjordes på ett nätaggregat på radiobänken. I vanlig ordning diskuterades det flitigt och berättades anekdoter vid kaffebordet. Vi tackar SM4KKL och Annicka för goda saffranskakor.

Solceller som kraftkälla till SK4EA på 145,6875 MHz

Eftersom vi i fortsättningen inte kan få gratis el till vår repeater SK4EA på 145,6875 MHz, så beslutades på augusti månadsmöte att vi skulle försöka installera solceller som kraftkälla. Med SM4IOZ, Eric, och SM4KKL, Lasse, som drivande, har nu solceller kommit på plats och försörjer repeatern med el. Dagen som solcellerna lyftes upp i masten hade de hjälp av SM4MOX, Allan, SM4MPC, Henning, samt undertecknad. På bilden ses SM4IOZ i masten under monteringsarbetet. Som användare av repeatern kommer du inte att märka någon skillnad mot tidigare, frånsett när batterispänningen blir låg så att repeatern stängs ner. Systemet är fortfarande under utprovning. /SM4EPR Mats

Distriktsmötet i Forshaga

7 oktober hölls höstens SSA distriktsmöte i Forshaga. 19 deltagare fanns på plats. Före mötet var det loppis på radioprylar, och det fanns ett varierat utbud att fynda bland. Under mötet rapporterades aktiviteter från tio klubbar i distriktet. Efter mötet hade SM6POP, Anders, föredrag om vågutbredning, antennfaktorer och hjälpmedel för långväga radiokontakter. Dirk, SA4DHT, höll ett anförande om konstruktionen av QRP-riggen (tr)uSDX, och hade därefter en praktisk demonstration. På bilderna nedan DL4 SM4IVE, Lars, håller i distriktsmötet, och SM6POP, Anders, håller föredrag.

Tävlingar i oktober

Oktober var en framgångsrik månad för tävlingar. I NAC 144 (våglängd två meter) kördes 80 kontakter, och placeringen blev femma bland 88 som skickat in logg. Ett norrsken under första timmen underlättade kontakterna. På kartan nedan ses motstationernas position. Röd färg indikerar telegrafi (CW), grön färg telefoni (SSB) och gul färg datatrafik (FT8).

Även i NAC 432 (våglängd 70 cm) gick det bättre än vanligt. Där blev det 38 kontakter och en tionde plats bland 55 deltagare. 23 kontakter skedde på telefoni, och 15 på telegrafi.