Årsmötet 2023

Radioklubbens årsmöte hölls den 28 februari. 19 medlemmar deltog, varav två via videolänk. Genom verksamhetsberättelsen kunde en mängd aktiviteter summeras. Bland dem märks ett antal radiosambandsuppdrag (bland annat det stora Midnattssolsrallyt), deltagande i tävlingar, upprättande av nya stationer med mera. Det finns nu en länkstation med kontakt över hela Sverige via internetuppkoppling, så kallad SVX-Link. En station för det licensfria bandet på 69 MHz är också tillgänglig i klubbstugan. En värmepump har installerats för att minska uppvärmningskostnaderna, med tacksamt bidrag från Sparbanksstiftelsen. Styrelsen förblev oförändrad.

Foto: SM4IPC

Radioaktivitet på Näset

Idag blev naturreservatet Näset vid Stora Lindesjön i Lindesberg aktiverat på amatörradiobanden av Göran, SM6DHF. I sällskap med Kent, SM4CAN, besökte han området. Han fångades på bild av undertecknad, SM4EPR, lånade ut en batteriladdare för att flera områden skulle kunna aktiveras under besöket i Bergslagen. Mer information om att köra naturreservat och kommuner finns på sk6ei.se.

SM6DHF i radiotagen i baksätet på bilen.

Fina tropokonditioner

Vid testen på 432 MHz 14 februari var det fina konditioner, framför allt söderut. SM4QE, SM4EPR och SM4IPC var operatörer på SK4EA, och kunde köra flera så kallade lokatorrutor och dubbla avståndet för längsta kontakten på detta amatörradioband. Mest avlägsna motstation var Österrikaren OE3JPC, 1300 km bort.

Distriktsmöte i Mora 1 april

Kallelse DL4 Distriktsmöte 1 April 2023 i Mora


10.00 Samling med kaffe och smörgås

11.00 Mötet börjar

12.30 SM5GXQ / Peter, information om SvxLink

14.30 ca. Avslut med kaffe och dopp

Platsen är vid båtklubbens lokal vid Sanda, se koordinater nedan.

Hjälp för inlotsning kan ske via repeater 145.750 eller 434.750.

Mellan möte och Peters information fås lättare förtäring.

Peters information om SvxLink kommer även att kunna följas via Jitsi på internet. Inloggning kan ske från 12.30 på följande adress:

https://jitsi.sm2ampr.net/sm5gxq

Vägen till båtklubben är flyttad så GPS kan visa fel, följ DL4 pilar.

WGS84 DD (LAT, LONG) 61.00150, 14.57221

DL4, SM4IVE Lars och SK4KO

Finnskogsvalsen

Mk Ratten i Torsby hörde av sig idag då de saknade en del radiosamband till rallyt Finnskogsvalsen i övermorgon. Trots mycket kort varsel kunde radioklubben få ihop de fem operatörer som efterfrågades.

Tester i januari

Klubbstationen aktiverades vid VHF-testen med 62 kontakter, och vid UHF-testen med 16 kontakter.

Decembermöte med Luciakaffe

På radioklubbens decembermöte konstaterades att den energisparande luftvärmepumpen gjorde ett bra jobb att värma lokalerna. Tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen kunde den realiseras utan att gräva stora hål i kassakistan. Det rapporterades om uppfräschning av lokalerna, radiotrafik både på kortvåg och ultrakortvåg, med mera. Inkommande QSL-kort delades ut, och utgående kort samlades in. Kaffet smakade gott med peppar- och saffranskaka. Klubbstationen aktiverade sedan på 432 MHz.

Fina höstkonditioner

Förhållandena har varit utmärkta på många amatörradioband under hösten. På kortvågen har det öppnat upp över hela världen på de högre kortvågsbanden, som till exempel 28 MHz. Många expeditioner har varit ute och aktiverat mindre vanliga länder. Senast blev det en kontakt med SM4DHF, Göran, som körde från klubbstationen ET3AA i Addis Abeba, Etiopien. PÅ VHF har det bland annat varit fina så kallade tropokonditioner som uppstår vid högtryck och temperaturskiktning i luften. I oktobertesten på 144 MHz kördes 81 kontakter med Frankrike som längsta, och i november likaså 81 kontakter, denna gång var en polack den mest avlägsna stationen. I båda testerna blev resultatet en 9:de plats.

DG5CST från JO60 i sydöstra Tyskland kom igenom fint på telegrafi i oktobertesten på 144 MHz. Bilden tagen vid ett besök på SK4EA.

Luftvärmepump som värmekälla

Med anledning av stigande elpriser som äventyrar vår ekonomiska situation, så har en luftvärmepump installerats, med ett rörsystem för att från mötesrummet distribuera värmen även till radiorummet. Systemet är i drift men inte färdigt. Ytterligare justeringar och förbättringar kommer att ske. Tack vare förnämligt bidrag från Sparbanksstiftelsen vid Bergslagens Sparbank har projektet kunnat genomföras utan större påverkan på ekonomin.

SK4EA/R åter i drift

Efter byte av en trasig slutstegsmodul är repeatern på 145.6875 nu åter igång med normal uteffekt, 20 W.