Fina höstkonditioner

Förhållandena har varit utmärkta på många amatörradioband under hösten. På kortvågen har det öppnat upp över hela världen på de högre kortvågsbanden, som till exempel 28 MHz. Många expeditioner har varit ute och aktiverat mindre vanliga länder. Senast blev det en kontakt med SM4DHF, Göran, som körde från klubbstationen ET3AA i Addis Abeba, Etiopien. PÅ VHF har det bland annat varit fina så kallade tropokonditioner som uppstår vid högtryck och temperaturskiktning i luften. I oktobertesten på 144 MHz kördes 81 kontakter med Frankrike som längsta, och i november likaså 81 kontakter, denna gång var en polack den mest avlägsna stationen. I båda testerna blev resultatet en 9:de plats.

DG5CST från JO60 i sydöstra Tyskland kom igenom fint på telegrafi i oktobertesten på 144 MHz. Bilden tagen vid ett besök på SK4EA.

Luftvärmepump som värmekälla

Med anledning av stigande elpriser som äventyrar vår ekonomiska situation, så har en luftvärmepump installerats, med ett rörsystem för att från mötesrummet distribuera värmen även till radiorummet. Systemet är i drift men inte färdigt. Ytterligare justeringar och förbättringar kommer att ske. Tack vare förnämligt bidrag från Sparbanksstiftelsen vid Bergslagens Sparbank har projektet kunnat genomföras utan större påverkan på ekonomin.

SK4EA/R åter i drift

Efter byte av en trasig slutstegsmodul är repeatern på 145.6875 nu åter igång med normal uteffekt, 20 W.

Effektbrist på SK4EA/R på Hällaåsen

SK4EA repeater på 145,6875 går sedan några dagar med starkt reducerad uteffekt. Möjligen har slutstegsmodulen slutat fungera. Repeatern kommer att plockas ner för reparation.

Distriktsmötet 1 oktober

Lördag 1 oktober arrangerade vi tillsammans med DL4, SM4IVE, distriktsmöte på Lindeskolan. 24 radioamatörer närvarade. Efter inledande fika med mingel startade DL4 distriktsmötet. SM4EPR rapporterade om läget på QSL-fronten. Närvarande klubbar (sju klubbar fanns representerade) rapporterade om sina aktiviteter. SM4HFI rapporterade beträffande SK4MPI att det som återstår för att den ska komma igång är att antennerna ska monteras uppe i den nya masten av behörig personal. Efter mötet berättade Jonas, SM5PHU, om vad SSA gjort och gör inom utbildningsområdet. Närmast kommande är att få definitivt klart med digital provtagning. I samband med detta blir provfrågorna något omarbetade så att prov kan genomföras på svenska eller engelska, och bara ett svarsalternativ är det rätta på varje fråga. SSA arbetar också för en instegslicens, och man hoppas på framgång med det om något år eller så. Som sista programpunkt så demonstrerade SM4IVE trafik över den geostationära satelliten QO-100.

Mötesdeltagare från distriktets olika delar.
SM5PHU berättar om utbildningsfrågor.
SM4IVE kör satellittrafik

SK4EA-L ny SVX-Link på 145,300 MHz

Det finns nu en SVX-Link uppkopplad på SK4EA. Namnet SVX-Link relaterar till upphovsmannen, SM0SVX Tobias, och det är ett system för uppkoppling av analoga repeatrar (”vanlig FM”) via Internet. Det finns över 60 uppkopplade enheter till detta system, men en del av dessa är ju i samma ort. En stor spridning finns i alla fall i landet. Det finns en del att läsa om detta på SVX Portal 2.5 (sm2ampr.net), och där finns länkar till sidor du kan läsa mer.

Om du lyssnar på 145,300 MHz ska du kunna höra identifiering varje heltimme. Sedan kan det förekomma samtal. För att inte alla ska höra allt som pågår, så har man ordnat med talgrupper (TG) för olika utbredningsområden. Inställningarna nu är att trafik på talgruppen för hela Sverige, TG 240, hörs över vår länk, liksom TG 2404 för fjärde distriktet, 24020 som är SK2SSA bulletinsändning (söndagar klockan 20) samt TG 24042 som är en temporär TG lokalt för vår länk.

För att sända behöver du i dagsläget sända subton. Denna är 136,5 Hz för lokal trafik. Genom ändring av subton eller genom att slå DTMF-serier kan du koppla upp mot andra enheter. Undertecknad har minimal erfarenhet än så länge, och inställningarna för användande av länken kommer att ändras efterhand så att de passar oss. SYSOP är SM4JST.

Vill du göra en enkel test så kan du med subton 136,5 Hz på sända DTMF * , så får du information från länken. Sänder di DTMF 1# aktiveras en papegojfunktion, så att du kan sända ett meddelande som du avlyssnar kvaliteten på efteråt. Tack till de som lånat ut utrustning till detta, SM4LRA, SM4MOZ och SM4JST. /Mats SM4EPR

Distriktsmöte på Lindeskolan 1 oktober

Distriktsmöte i Distrikt 4

SSA medlemmar och andra intresserade inbjudes till distriktsmöte, i 4:de distriktet.

Plats: Lindeskolan Nyborgsgatan 1 i Lindesberg.

Tid: lördag den 1 oktober 2022.

Samling med kaffe och smörgås kl. 10,00.

Mötet börjar kl. 11,00

SSA:s vice ordförande och ledare för sektionen Utbildning och Certifiering, SM5PHU, Jonas Hultin, kommer till mötet för att prata om utbildningsfrågor.

SM4IVE kommer att demonstrera en portabel station för att köra via den geostationära amatörradiosatelliten QO-100.

Inlotsning via repeater SK4EA på 145,6875 MHz. Repeatern öppnas med antingen 1750 Hz eller med subton 74,4 Hz.

Välkomna!

Lindesbergs Radioklubb SK4EA

DL4 / SM4IVE Lars Pettersson

Tävlingar i augusti

I aktivitetstesten på två meter turades fyra operatörer om att köra från klubbstationen. 61 kontakter räckte till en åttondeplats bland de 75 deltagarna. I aktivitetstesten på 70 cm blev det lite mer beskedliga 18 kontakter. I båda fallen var de längsta kontakterna med Litauen.

Radiosamband Laxårallyt 27 augusti

Vi stöttar SK4TL vid radiosamband Laxårallyt 27 augusti med sju operatörer. Radiotrafiken kommer att ske på ett antal direktfrekvenser på tvåmetersbandet.

SK4TL hamloppis 3 september

SK4TL inbjuder till loppis nära Brändåsen lördag den 3 september. Information finns på Dådran sommarläger 2022 4 – 7 augusti (sk4ao.net).