Radiomässan i Eskilstuna

Mässan samlade över 700 besökare trots snökaoset dygnet före. Loppis, föredrag och SSA:s årsmöte. Allt trevligt som vanligt. Det var premiär för att hålla mässan i Vilsta, och det fungerade bra om man bortser från att det blev problem att komma loss med bilarna från parkeringen på ängen. Nedan en bild från själva årsmötet. Man ser ryggen på ordförande SM0HEV, Jens. /SM4EPR

Distriktsmötet i Gustavsfors

2 april var det distriktsmöte i Bygdegården i Gustavsfors. 19 personer närvarade, de flesta med hemvist i Värmland, men även några från Dalarna och Örebro län. SM4IVE omvaldes som DL4 för kommande två år. SM4IVE föredrog styrelseprotokoll och klubbarna rapporterade om sina aktiviteter. Det serverades fika med smörgås, och vi kunde mingla både före och efter mötet. Efter mötet blev det också en uppskattad stund med sång och musik av Uffe, SM4ZAM. Mötesprotokoll finns nu upplagt på ssa.se, distrikt 4 sidan. /SM4EPR

Funktionärer som tidigare

Det blev inga förändringar i styrelsen på årsmötet i mars, och därefter konstituerade styrelsen sig som tidigare. Uppgifterna på sidan Kontakta oss « SK4EA är därför fortsatt aktuella. /SM4EPR

Testaktivitet på VHF/UHF

Nu är det full fart på aktiviteterna inom tävlingar på VHF/UHF efter de stora renoveringarna och förbättringarna i den stora masten. VHF-stationen för två meter är nu funktionell. På UHF (70 cm) är det fortfarande lite problem med stationen, men många kontakter har körts även här. Fler är välkomna att delta i testaktiviteterna. Kör du hemifrån får du gärna skicka in logg och bidra till SK4EA:s resultat i klubbtävlingen. /SM4EPR

QSL-hantering för distrikt 4

Sedan en månad sköts distriktets sortering och distribution av inkommande QSL av undertecknad, med stöd av Gunilla, SM4PFA. Detta efter att Lars, SM4DQE, avsagt sig av hälsoskäl. En omgång QSL sorterades och skickades i januari, och nu väntar vi på nästa omgång. /Mats SM4EPR

Ny router i klubblokalen

Jan Fröjd, SM4TUX, har tillsammans med Lasse, SM4KKL, installerat en ny router för klubbens mobila bredband. Resultatet blev bättre signalstyrka och dubblad överföringskapacitet. Förhoppningen är att det ska ge förbättrad funktionalitet vid videomöten. /SM4EPR

Radio Örebro om flygkraschen på Gillersklack för 50 år sedan

För 50 år sedan flög ett Drakenplan in i masten på toppen av Gillersklack. Sveriges Radio har nu gjort ett reportage om olyckan. En av de intervjuade är Kjell, SM4KKJ, som befann sig i slalombacken på Gillersklack när det hände. Masten, eller rättare sagt den mast som sattes upp som ersättning för den kraschade masten, är den som senare använts under många år för vår repeater SK4RRE, senare omdöpt till SK4EA/R. Reportaget hittar du på Dramatiska kraschen vid slalombacke – stridsflygplan störtade – P4 Örebro | Sveriges Radio. /SM4EPR

Amatörradiokursen tar helgledigt

Certifikatkursen har nu haft sista träffen för i år. Ämnet för kvällen var mätning. Avsnitten om ellära och radioteknik är färdiga. Nu väntar uppehåll över helgerna med återstart den 13 januari.

Fullt i stugan på Luciamötet

December månadsmöte med sedvanligt Luciakaffe samlade 17 personer i klubbstugan, dessutom fem medlemmar via JITSI. Några bilder tagna av SM4IPC nedan. Mötet beslutade att årsmöte ska hållas 8 mars. /SM4EPR

Studieförbundet Vuxenskolan om digitalt stöd

Vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan har gjort ett inlägg på sin hemsida om Radioklubbens användande av digitalt stöd under pandemin. Texten grundar sig på det som framkom vid deras besök på radioklubben tidigt i höstas. Se inlägget på Radioklubben blev digital under pandemin – SV Örebro län.