Klubblokal

klubb_sommar

Vår klubblokal ligger i nordvästra utkanten av Lindesberg.

Där hyr vi ett litet hus och har träffar på tisdagar mellan kl 19-21. På sommaren kan det bli någon lucka i öppethållandet.

188501_lindesberg_B_3

KLUBBSTATION

Klubbstationen erbjuder utmärkta möjligheter till radiokommunikation. För kortvågen finns en 4-5 elements yagi för 20-15-10 meter på 20 meters höjd. En 85 meter deltaloop är främst matad för trafik på 80 och 40 meter, men fungerar på ett flertal andra band också. En dipol för 80 meter SSB finns.

För VHF/UHF finns ett flertal antenner. 4×6 el yagi för 144 MHz, 4×13 el yagi för 432 MHz, samt ett antal olika antenner för vertikal polarisation på olika band.