APRS

APRS är ett system för att skicka positionsdata som kan åskådliggöras i lämplig grafik. Det är vanligt att man har en sändare i bilen, så man kan se hur färden går. Den mest använda internetsidan för att se APRS-stationer är aprs.fi. Mycket av APRS-kommunikationen sker på 144,800 MHz. Radioklubben har en digipeater på denna frekvens i samarbete med Radioklubben i Kopparberg. Anropssignalen är SK4UG-2. I Lindesberg finns även en internetgate för APRS, SK4EA-1.  För att se aprs-stationer gå till aprs.fi. På senare tid har APRS också börjat användas på 432 MHz bandet med LoRa (LongRange) teknik. Lindesbergs Radioklubb har enbart utrutning för 144,800 MHz i nuläget.