APRS

APRS är ett system för att skicka positionsdata som kan åskådliggöras i lämplig grafik. Den mest använda internetsidan för att se APRS-stationer är aprs.fi. Mycket av APRS-kommunikationen sker på 144,800 MHz. Radioklubben har en digipeater på denna frekvens i samarbete med Radioklubben i Kopparberg. Anropssignalen är SK4UG-2. I Lindesberg finns även en internetgate för APRS, SK4EA-1. Mer information om APRS finner du på http://www.aprssweden.se/. För att se aprs-stationer gå till aprs.fi.

Direktlänkar till dom i klubben som har Aprs:

Mats SM4EPR
Lars SM4KKL
Christer SM4LRA
Lars SM4IVE
Joacim SA4RJN