Föredrag vid SSA:s årsmöte

SSA:s årsmöte genomfördes 22 april i Kista. Som vanligt var det flera intressanta föredrag vid denna träff. Dessa kan ses i efterhand för SSA-medlemmar som loggar in på medlemssidorna på ssa.se.

Radioklubben fyller 100 år 2025

Deltagarantalet vid månadsmötet 25 april var 16 stycken. Bland annat diskuterades att sammanställa minnen från klubbens verksamhet. Föreningen Sveriges Sändareamatörer fyller också 100 år 2025, och ska då ge ut en jubileumsskrift. Mötet beslutade att vi ska skicka bidrag till denna minnesskrift, vilket välkomnast av SSA. Har du anekdoter, bilder eller annat knutet till […]

Tävlingar i april

I VHF-testen på 144 MHz kördes från klubbstationen SK4EA 71 kontakter. Längsta kontakten var med SP2CNW i JO93AI i Polen. Placeringen blev 8 av 85 deltagande. I UHF-testen på 432 MHz kördes 31 kontakter. Längsta kontakten här var med OZ2LD i JO46LD i Danmark. Alla resultat kan ses på contest.ssa.se.

[…]

Distriktsmötet i Mora

Distriktsmötet i Mora samlade 24 deltagare på plats. Via JITSI hölls efter mötet ett föredrag av SM5GXQ om SVX-Link. Bildspelet med ljud kan man ta del av på Peters hemsida, Introduktion till SvxLink | Repeaterskolan | sk7rfl.se

Värmepump med förhinder

Utedelen av vår värmepump stals natten till den 9 mars. Stativet satt kvar, kablar och rör var avsågade/avklippta. En ny värmepump har installerats, och den sitter nu lite mer svåråtkomligt högre upp på väggen.

Här satt utedelen monterad. […]

Årsmötet 2023

Radioklubbens årsmöte hölls den 28 februari. 19 medlemmar deltog, varav två via videolänk. Genom verksamhetsberättelsen kunde en mängd aktiviteter summeras. Bland dem märks ett antal radiosambandsuppdrag (bland annat det stora Midnattssolsrallyt), deltagande i tävlingar, upprättande av nya stationer med mera. Det finns nu en länkstation med kontakt över hela Sverige via internetuppkoppling, så kallad […]

Radioaktivitet på Näset

Idag blev naturreservatet Näset vid Stora Lindesjön i Lindesberg aktiverat på amatörradiobanden av Göran, SM6DHF. I sällskap med Kent, SM4CAN, besökte han området. Han fångades på bild av undertecknad, SM4EPR, lånade ut en batteriladdare för att flera områden skulle kunna aktiveras under besöket i Bergslagen. Mer information om att köra naturreservat och kommuner finns […]

Fina tropokonditioner

Vid testen på 432 MHz 14 februari var det fina konditioner, framför allt söderut. SM4QE, SM4EPR och SM4IPC var operatörer på SK4EA, och kunde köra flera så kallade lokatorrutor och dubbla avståndet för längsta kontakten på detta amatörradioband. Mest avlägsna motstation var Österrikaren OE3JPC, 1300 km bort.

Distriktsmöte i Mora 1 april

Kallelse DL4 Distriktsmöte 1 April 2023 i Mora

10.00 Samling med kaffe och smörgås

11.00 Mötet börjar

12.30 SM5GXQ / Peter, information om SvxLink

14.30 ca. Avslut med kaffe och dopp

Platsen är vid båtklubbens lokal vid Sanda, se koordinater nedan.

Hjälp för inlotsning kan ske via repeater 145.750 eller 434.750.

Mellan möte och […]

Finnskogsvalsen

Mk Ratten i Torsby hörde av sig idag då de saknade en del radiosamband till rallyt Finnskogsvalsen i övermorgon. Trots mycket kort varsel kunde radioklubben få ihop de fem operatörer som efterfrågades.