Lyckat radiosamband i Värmland

Sex operatörer från vår klubb medverkade under två långa arbetsdagar med radiosamband vid European Rally Championship i Värmland. Med hjälp av extra antennmaster till den mobila utrustningen kunde vårt säkerhetssamband genomföras utan problem, och på så vis kunde vi bidra till att rallyt kunde genomföras som planerat.

Comments are closed.