VHF-mötet i Ånnaboda

Sista helgen i maj var det en träff i Ånnaboda för de som intresserar sig för teknik och radiotrafik inom området ultrakortvåg och mikrovåg. Över 100 personer från de nordiska länderna deltog. Det var många föredrag, om hur en del större stationer byggts upp, antennkonstruktion, hur radiovågor studsar på flygplan och konstruktion och teknik för radiotrafik på 122 GHz. Många kunde passa på att mäta upp prestanda på hemmabyggd radioutrustning, då mycket fin mätutrustning fanns på plats. På söndagen satte man dessutom nytt svenskt rekord i trafik på 122 GHz.

Nedan berättar Christian, SM6VTZ, om uppbyggnaden av en station på en bergknalle i Bohuslän.

/

Comments are closed.