Årsmötet

Radioklubbens årsmöte gick av stapeln 25/2 utan större överraskningar. 19 medlemmar deltog i mötet. Styrelsen, med ordförande SM4MOX Allan Dahlberg i spetsen, omvaldes. Vi kunde se tillbaka på ett år fyllt av aktiviteter, trots pandemin. Andelen radiosamband, där vi hjälper föreningar med radiokommunikation, lös dock med sin frånvaro under pandemitiden. Detta har påverkat ekonomin negativt, även om bidrag från Bergslagens Sparbank minskat förlusten. Kontakterna och seminarier försiggår numera mest via videokonferenssystemet JITSI och via radio förstås.

Comments are closed.