Solceller som kraftkälla till SK4EA på 145,6875 MHz

Eftersom vi i fortsättningen inte kan få gratis el till vår repeater SK4EA på 145,6875 MHz, så beslutades på augusti månadsmöte att vi skulle försöka installera solceller som kraftkälla. Med SM4IOZ, Eric, och SM4KKL, Lasse, som drivande, har nu solceller kommit på plats och försörjer repeatern med el. Dagen som solcellerna lyftes upp i masten hade de hjälp av SM4MOX, Allan, SM4MPC, Henning, samt undertecknad. På bilden ses SM4IOZ i masten under monteringsarbetet. Som användare av repeatern kommer du inte att märka någon skillnad mot tidigare, frånsett när batterispänningen blir låg så att repeatern stängs ner. Systemet är fortfarande under utprovning. /SM4EPR Mats

Comments are closed.