Underhåll på klubbstugan

Under sommaren har det utförts underhåll av så gott som samtliga fönster på klubbstugans bottenvåning. Vår ordförande, Allan, SM4MOX har varit pådrivande, med god hjälp av främst SM4KKL och SM4MPC. Även undertecknad har bidragit, med undantag av en del testkörning på VHF och UHF. Nedan ses SM4MOX i full aktion, medan SM4KKL söker värdefulla uppgifter på nätet. /SM4EPR

Comments are closed.