Eldsjälsdiplom till SM4KKL

Lars Fhingal, SM4KKL, Lindesberg tilldelades Föreningen Sveriges Sändaramatörers Eldsjälsdiplom vid årsmötesarrangemanget i Lindesberg i April. Motiveringen var: ”Lars är en fullfjädrad tusenkonstnär, innovatör och problemlösare. Han är hjälpsam och pedagogisk i sina initiativ till förbättringar och förnyelse för SK4EA.”

Lasse mottar diplomet från SSA:s ordförande Anders Larsson, SM6CNN, under överinseende av Jonas Ytterman, SM5HJZ. Foto SM4KKN

Comments are closed.