Inkommande QSL

Nu har det kommit en ny sändning QSL-kort, till SK4EA, SM4BSI, SM4EPR, SM4FZW och SM4LRA. Korten är ju bekräftelser på genomförda radiokontakter. Nedan visas några godbitar som körts från klubbstationen.

Kort från Namibia, Antarktis, Guinea och Etiopien.

Leave a Reply