Inkommande QSL

Nu har det kommit en ny sändning QSL-kort, till SK4EA, SM4BSI, SM4EPR, SM4FZW och SM4LRA. Korten är ju bekräftelser på genomförda radiokontakter. Nedan visas några godbitar som körts från klubbstationen.

Kort från Namibia, Antarktis, Guinea och Etiopien.

Comments are closed.