QSL-trafik

Ytterligare en sändning QSL har inkommit från SSA, denna gång till SK4EA, SM4EPR och SM4LRA.

Comments are closed.