Antennmätning 22 maj

Tisdag 22 maj blir det en temakväll angående mätning av antenner, både i teori och praktik. Om du har någon antenn som du vill att vi ska mäta på, och den är flyttbar, så kan du ta med den. Vi börjar redan klockan 18.00, så det finns utrymme för flera mätningar. ”Att mäta är att veta”, brukar man ju säga. Undertecknad kommer att prata om detta, vad det är vi faktiskt mäter, och vad de enklaste felkällorna är. Om vädret blir allt för dåligt får vi skjuta på den praktiska delen till någon tisdag senare, men genomgången av hur man mäter kan vi ju ha i vilket fall.

/Mats SM4EPR

Comments are closed.