Dokument om Nödsamband

På SSA:s hemsida, under Dokument/Sektioner/Nödtrafik ligger ett dokument om Nödsamband. Det är en översättning och bearbetning för svenska förhållanden av IARU:s dokument i ämnet. Det är intressant läsning för alla som vill förbereda sig för att vara en resurs vid en eventuell nödsituation.

Comments are closed.