Sommar i stugan

Vi är igång som vanligt på tisdagar under sommaren, så länge inte semesterresor eller liknande håller oss borta. Underhållningsarbeten som pågår är fönstermålning och gräsklippning. Alla bidrag i detta är välkommet. För övrigt radioaktivitet, radioprat och fika som vanligt.

Lyckat radiosamband i Värmland

Sex operatörer från vår klubb medverkade under två långa arbetsdagar med radiosamband vid European Rally Championship i Värmland. Med hjälp av extra antennmaster till den mobila utrustningen kunde vårt säkerhetssamband genomföras utan problem, och på så vis kunde vi bidra till att rallyt kunde genomföras som planerat.

Tester i juli

På 144 MHz NAC kördes 69 kontakter med längsta QSO SP2CNW i JO93AI, 717 km. Placeringen blev åtta. Vi var fem operatörer. På 432 MHz NAC kördes 36 kontakter med längsta QSO till SP2FRY. Placeringen för närvarande tretton. Tre operatörer växlade denna test. PÅ NAC 50 MHz körde två klubbmedlemmar hemifrån och bidrog till klubbtävlingen för SK4EA,

Glaskross i klubbstugan

Tyvärr har vi råkat ut för att fyra fönsterrutor på klubbstugan krossats genom att stora stenar kastats igenom dem. Rutorna är nu lagade. Samtidigt pågår ett renoveringsarbete med att kitta om fönstren och måla dem utvändigt.

SVX-Link igång

Sedan en dryg vecka är vår SVX-Link på 145,300 åter igång. På SVX Portal 2.6B (sm2ampr.net) hittar du information om hur systemet med SVX-Link fungerar. Har du frågor kan du maila sk4ea@ssa.se.

VHF-mötet i Ånnaboda

Sista helgen i maj var det en träff i Ånnaboda för de som intresserar sig för teknik och radiotrafik inom området ultrakortvåg och mikrovåg. Över 100 personer från de nordiska länderna deltog. Det var många föredrag, om hur en del större stationer byggts upp, antennkonstruktion, hur radiovågor studsar på flygplan och konstruktion och teknik för radiotrafik på 122 GHz. Många kunde passa på att mäta upp prestanda på hemmabyggd radioutrustning, då mycket fin mätutrustning fanns på plats. På söndagen satte man dessutom nytt svenskt rekord i trafik på 122 GHz.

Nedan berättar Christian, SM6VTZ, om uppbyggnaden av en station på en bergknalle i Bohuslän.

/

SVX Link SK4EA-L nerstängd

Vår SVX-Link SK4EA-L på 145,300 MHz är nerstängd för ett par veckor framåt, eftersom den mobila router vi använt inte är tillgänglig en period. Avsikten för den närmaste framtiden är att koppla över länken på den vanliga bredbandslänken på radioklubben.

VHF-test i maj

På 144 MHz kördes från SK4EA 72 kontakter i testen den 2 maj. Längsta avståndet var till östligaste Estland, ES4RM i KO49. Nedan ses en kartbild av körda kontakter, skapad på http://tools.adventureradio.de/. Röd färg är telegrafi (CW), grön färg är telefoni (SSB), och gul färg datakommunikation (FT8). Normalt brukar vi med programmet AirScout leta upp lämpliga flygplan att reflektera radiovågorna mot, men denna gång blev det inte så. Operatörer var SM4IPC, SM4QE och SM4EPR.

Föredrag vid SSA:s årsmöte

SSA:s årsmöte genomfördes 22 april i Kista. Som vanligt var det flera intressanta föredrag vid denna träff. Dessa kan ses i efterhand för SSA-medlemmar som loggar in på medlemssidorna på ssa.se.

Radioklubben fyller 100 år 2025

Deltagarantalet vid månadsmötet 25 april var 16 stycken. Bland annat diskuterades att sammanställa minnen från klubbens verksamhet. Föreningen Sveriges Sändareamatörer fyller också 100 år 2025, och ska då ge ut en jubileumsskrift. Mötet beslutade att vi ska skicka bidrag till denna minnesskrift, vilket välkomnast av SSA. Har du anekdoter, bilder eller annat knutet till klubbens verksamhet genom åren är du välkommen att höra av dig, enklast via vår mail sk4ea@ssa.se.