Fina tropokonditioner

Vid testen på 432 MHz 14 februari var det fina konditioner, framför allt söderut. SM4QE, SM4EPR och SM4IPC var operatörer på SK4EA, och kunde köra flera så kallade lokatorrutor och dubbla avståndet för längsta kontakten på detta amatörradioband. Mest avlägsna motstation var Österrikaren OE3JPC, 1300 km bort.

Distriktsmöte i Mora 1 april

Kallelse DL4 Distriktsmöte 1 April 2023 i Mora


10.00 Samling med kaffe och smörgås

11.00 Mötet börjar

12.30 SM5GXQ / Peter, information om SvxLink

14.30 ca. Avslut med kaffe och dopp

Platsen är vid båtklubbens lokal vid Sanda, se koordinater nedan.

Hjälp för inlotsning kan ske via repeater 145.750 eller 434.750.

Mellan möte och Peters information fås lättare förtäring.

Peters information om SvxLink kommer även att kunna följas via Jitsi på internet. Inloggning kan ske från 12.30 på följande adress:

https://jitsi.sm2ampr.net/sm5gxq

Vägen till båtklubben är flyttad så GPS kan visa fel, följ DL4 pilar.

WGS84 DD (LAT, LONG) 61.00150, 14.57221

DL4, SM4IVE Lars och SK4KO

Finnskogsvalsen

Mk Ratten i Torsby hörde av sig idag då de saknade en del radiosamband till rallyt Finnskogsvalsen i övermorgon. Trots mycket kort varsel kunde radioklubben få ihop de fem operatörer som efterfrågades.

Tester i januari

Klubbstationen aktiverades vid VHF-testen med 62 kontakter, och vid UHF-testen med 16 kontakter.

Decembermöte med Luciakaffe

På radioklubbens decembermöte konstaterades att den energisparande luftvärmepumpen gjorde ett bra jobb att värma lokalerna. Tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen kunde den realiseras utan att gräva stora hål i kassakistan. Det rapporterades om uppfräschning av lokalerna, radiotrafik både på kortvåg och ultrakortvåg, med mera. Inkommande QSL-kort delades ut, och utgående kort samlades in. Kaffet smakade gott med peppar- och saffranskaka. Klubbstationen aktiverade sedan på 432 MHz.

Fina höstkonditioner

Förhållandena har varit utmärkta på många amatörradioband under hösten. På kortvågen har det öppnat upp över hela världen på de högre kortvågsbanden, som till exempel 28 MHz. Många expeditioner har varit ute och aktiverat mindre vanliga länder. Senast blev det en kontakt med SM4DHF, Göran, som körde från klubbstationen ET3AA i Addis Abeba, Etiopien. PÅ VHF har det bland annat varit fina så kallade tropokonditioner som uppstår vid högtryck och temperaturskiktning i luften. I oktobertesten på 144 MHz kördes 81 kontakter med Frankrike som längsta, och i november likaså 81 kontakter, denna gång var en polack den mest avlägsna stationen. I båda testerna blev resultatet en 9:de plats.

DG5CST från JO60 i sydöstra Tyskland kom igenom fint på telegrafi i oktobertesten på 144 MHz. Bilden tagen vid ett besök på SK4EA.

Luftvärmepump som värmekälla

Med anledning av stigande elpriser som äventyrar vår ekonomiska situation, så har en luftvärmepump installerats, med ett rörsystem för att från mötesrummet distribuera värmen även till radiorummet. Systemet är i drift men inte färdigt. Ytterligare justeringar och förbättringar kommer att ske. Tack vare förnämligt bidrag från Sparbanksstiftelsen vid Bergslagens Sparbank har projektet kunnat genomföras utan större påverkan på ekonomin.

SK4EA/R åter i drift

Efter byte av en trasig slutstegsmodul är repeatern på 145.6875 nu åter igång med normal uteffekt, 20 W.

Effektbrist på SK4EA/R på Hällaåsen

SK4EA repeater på 145,6875 går sedan några dagar med starkt reducerad uteffekt. Möjligen har slutstegsmodulen slutat fungera. Repeatern kommer att plockas ner för reparation.

Distriktsmötet 1 oktober

Lördag 1 oktober arrangerade vi tillsammans med DL4, SM4IVE, distriktsmöte på Lindeskolan. 24 radioamatörer närvarade. Efter inledande fika med mingel startade DL4 distriktsmötet. SM4EPR rapporterade om läget på QSL-fronten. Närvarande klubbar (sju klubbar fanns representerade) rapporterade om sina aktiviteter. SM4HFI rapporterade beträffande SK4MPI att det som återstår för att den ska komma igång är att antennerna ska monteras uppe i den nya masten av behörig personal. Efter mötet berättade Jonas, SM5PHU, om vad SSA gjort och gör inom utbildningsområdet. Närmast kommande är att få definitivt klart med digital provtagning. I samband med detta blir provfrågorna något omarbetade så att prov kan genomföras på svenska eller engelska, och bara ett svarsalternativ är det rätta på varje fråga. SSA arbetar också för en instegslicens, och man hoppas på framgång med det om något år eller så. Som sista programpunkt så demonstrerade SM4IVE trafik över den geostationära satelliten QO-100.

Mötesdeltagare från distriktets olika delar.
SM5PHU berättar om utbildningsfrågor.
SM4IVE kör satellittrafik