Rally Killingen

Sex operatörer från radioklubbarna i Lindesberg och Kopparberg bidrog vid radiosamband vid Rally Killingen i Värmland 14 augusti. Totalt fanns 25 amatörradiostationer utefter de nio sträckorna, för att säkra upp kommunikationen. Allt fungerade som det skulle och fram mot kvällen kunde vi återvända hem. /SM4EPR

Välbesökt sommarläger i Dådran

5-8 augusti var det dags för årets upplaga av Falu Radioklubbs sommarläger vid vackra Sundet, 5 km söder om Dådran, i norra Dalarna. Från klubben deltog SM4EPR, SM4PFA, SM4IVE med XYL. 65 personer skrev in sig i gästboken. Under lägret kunde man träffas utomhus och diskutera allt mellan antenn och jord. Det badades i sjön, flera gjorde SMFF- och SMSS-aktiviteter, undertecknad körde ett QSO i NAC28, det var ett distriktsmöte på lördagen, på lördagskvällen bjöds vi på underhållning med musik och sång. Ett trevligt läger helt enkelt. /SM4EPR

Husbil med glasfibermast och trådantenn.

Åska orsakade spänningsavbrott

Torsdag 15 juli konstaterades att repeatern på Hällaåsen inte hade någon nätspänning, utan gick på reservkraft. Ett kraftigt åskväder låg bakom detta. En huvudsäkring och en gruppsäkring hade löst ut. Efter utbyte av dessa gick allt åter i normal drift.

Även repeatern på Gillersklack drabbades av strömavbrott. Repeatern går för tillfället utan reservkraft, men kom igång direkt efter att strömmen återkommit. Initialt i läge bärvågsstyrning, men efter återställning var även logiken inkopplad. / SM4EPR

Radiosamband i Värmland

Nu har radioklubben varit utan uppdrag för radiosamband i nästan ett och ett halvt år, på grund av att coronapandemin medfört inställda arrangemang. Vi noterar därför med glädje att Samband Värmland behöver hjälp i samband med Rally Killingen, ett SM-rally i mitten av augusti.

Aktivitetstest på 144 MHz

Efter allt arbete med antennrenovering senaste året, och därefter uppfräschning av radiobänken, så var det med viss spänning som vi körde igång riggen i tisdags för Juli månads aktivitetstest. Spännande var det att svänga runt antennen och se vad som fanns av motstationer på olika håll. 35 kontakter genomfördes, med en station i Litauen som den mest avlägsna. Fyra operatörer delade på sysslan under kvällen. Kommande vecka kan det bli aktuellt att prova antennerna för 432 MHz, när aktivitetstesten på det bandet äger rum. /SM4EPR

Distrikt 4 möte 7 augusti i Dådran

Lördag 7 augusti blir det distriktsmöte i Sundet, Dådran, ca 45 km norr om Falun. Mötet arrangeras i samband med Falu Radioklubbs sommarläger som pågår 5-8 augusti. Sundet ät en naturskön plats mellan Norra och Södra Ungsjön. Ett utedass finns, men i övrigt ingen service, bortsett från utmärkta badmöjligheter. Mer info finns på distrikt 4 sidan på ssa.se, liksom på sk4ao.net. /SM4EPR

Nattligt foto 2020 över Norra Ungsjön

QSL på väg

Sorteringen av inkommande QSL är nu i full gång på SSA. Årets första QSL-sändning till oss är på gång. Ett kvarts kilo kom igår med kort till SK4EA och SM4EPR. Fler kuvert väntas, och jag meddelar här på hemsidan när de nått våra QSL-fack på klubben. /SM4EPR

Lättade restriktioner

Från och med 1 juli är det lättnader i pandemirestriktionerna. Nu gäller inte gränsen på max 8 personer inomhus längre. Nu kan vi alltså lättare träffas inomhus igen. Samtidigt ska vi hålla ett bra avstånd, undvika att trängas, och inte komma vid sjukdomssymptom. Handsprit finns tillgängligt. Samtalsaktiviteter kan med fördel ske utomhus vid gynnsamt väder.

Månadsmöte juni

11 personer deltog i vårens sista månadsmöte, därutöver hade vi ett par besökare till denna ljuva sommarkväll. Det framkom att alla arbeten senaste året att förbättra antenner och övrig utrustning för VHF och UHF har gett gott resultat. Lite arbete återstår, men det hela är i full funktion. Det framkom också att ekonomin är på nedåtgående, med anledning av alla inställda radiosamband samt andra möjligheter till intäkter. Efter mötet testades stationen för 144 MHz med goda resultat. Bland annat fick vi kontakt med ett par engelska stationer.

SK4MPI tyst över sommaren

Lyssnar du på låga delen på 144 MHz amatörband? På 144,412 MHz finns fyren SK4MPI som varit en referensstation i många år. Signalen härstammar från tidigare ägaren, Max Planck Institutet, som använde denna för forskning om norrsken. Fyren står vid TV-sändaren på Spånsberget, men är nu tvungen att flyttas därifrån. Fyren stängs av 25/6 för nedmontering. Den beräknas komma igång i augusti från det nya QTH:t med lokatorn JP70PI, vilket torde innebära Myggsjöklack.