NAC 144 MHz 1 augusti

83 kontakter genomfördes under tisdagskvällens aktivitetstest på 144 MHz. Nedan ses hur dessa fördelade sig över omgivningarna. Prickar med grön färg avser SSB, gul färg FT8 och röd färg telegrafi. Totalt sett blev det bästa resultatet för i år. Operatörer var SM4EPR och SM4IPC, med bistånd av Piérre. Under tiden som testen pågick jobbade SM4MOX, SM4MPC och SM4KKL enträget på med renovering av fönster på stugan.

Comments are closed.