Fina höstkonditioner

Förhållandena har varit utmärkta på många amatörradioband under hösten. På kortvågen har det öppnat upp över hela världen på de högre kortvågsbanden, som till exempel 28 MHz. Många expeditioner har varit ute och aktiverat mindre vanliga länder. Senast blev det en kontakt med SM4DHF, Göran, som körde från klubbstationen ET3AA i Addis Abeba, Etiopien. PÅ VHF har det bland annat varit fina så kallade tropokonditioner som uppstår vid högtryck och temperaturskiktning i luften. I oktobertesten på 144 MHz kördes 81 kontakter med Frankrike som längsta, och i november likaså 81 kontakter, denna gång var en polack den mest avlägsna stationen. I båda testerna blev resultatet en 9:de plats.

DG5CST från JO60 i sydöstra Tyskland kom igenom fint på telegrafi i oktobertesten på 144 MHz. Bilden tagen vid ett besök på SK4EA.

Comments are closed.