Luftvärmepump som värmekälla

Med anledning av stigande elpriser som äventyrar vår ekonomiska situation, så har en luftvärmepump installerats, med ett rörsystem för att från mötesrummet distribuera värmen även till radiorummet. Systemet är i drift men inte färdigt. Ytterligare justeringar och förbättringar kommer att ske. Tack vare förnämligt bidrag från Sparbanksstiftelsen vid Bergslagens Sparbank har projektet kunnat genomföras utan större påverkan på ekonomin.

Comments are closed.