Distriktsmötet 1 oktober

Lördag 1 oktober arrangerade vi tillsammans med DL4, SM4IVE, distriktsmöte på Lindeskolan. 24 radioamatörer närvarade. Efter inledande fika med mingel startade DL4 distriktsmötet. SM4EPR rapporterade om läget på QSL-fronten. Närvarande klubbar (sju klubbar fanns representerade) rapporterade om sina aktiviteter. SM4HFI rapporterade beträffande SK4MPI att det som återstår för att den ska komma igång är att antennerna ska monteras uppe i den nya masten av behörig personal. Efter mötet berättade Jonas, SM5PHU, om vad SSA gjort och gör inom utbildningsområdet. Närmast kommande är att få definitivt klart med digital provtagning. I samband med detta blir provfrågorna något omarbetade så att prov kan genomföras på svenska eller engelska, och bara ett svarsalternativ är det rätta på varje fråga. SSA arbetar också för en instegslicens, och man hoppas på framgång med det om något år eller så. Som sista programpunkt så demonstrerade SM4IVE trafik över den geostationära satelliten QO-100.

Mötesdeltagare från distriktets olika delar.
SM5PHU berättar om utbildningsfrågor.
SM4IVE kör satellittrafik

Comments are closed.