Tester i juni

På VHF-testen (144 MHz) 7 juni kördes 67 kontakter från klubbstationen, vilket var mer än på länge. Förutom normal så kallad tropoutbredning så användes även reflektioner mot flygplan. Under testen fanns också korta möjligheter genom reflektion mot sporadiskt uppträdande jonisering av jonosfärens E-skikt, samt reflektion mot kortvarigt norrsken, men vi fick inga kontakter där. Resultatet blev ändå en fin 12:e plats bland de 74 registrerade deltagarna.

I UHF-testen (432 MHz) råkade vi ut för att stationen gick sönder, och det blev beskedliga 14 kontakter.

Comments are closed.