Distriktsmötet i Gustavsfors

2 april var det distriktsmöte i Bygdegården i Gustavsfors. 19 personer närvarade, de flesta med hemvist i Värmland, men även några från Dalarna och Örebro län. SM4IVE omvaldes som DL4 för kommande två år. SM4IVE föredrog styrelseprotokoll och klubbarna rapporterade om sina aktiviteter. Det serverades fika med smörgås, och vi kunde mingla både före och efter mötet. Efter mötet blev det också en uppskattad stund med sång och musik av Uffe, SM4ZAM. Mötesprotokoll finns nu upplagt på ssa.se, distrikt 4 sidan. /SM4EPR

Comments are closed.