QSL-hantering för distrikt 4

Sedan en månad sköts distriktets sortering och distribution av inkommande QSL av undertecknad, med stöd av Gunilla, SM4PFA. Detta efter att Lars, SM4DQE, avsagt sig av hälsoskäl. En omgång QSL sorterades och skickades i januari, och nu väntar vi på nästa omgång. /Mats SM4EPR

Comments are closed.