Studieförbundet Vuxenskolan om digitalt stöd

Vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan har gjort ett inlägg på sin hemsida om Radioklubbens användande av digitalt stöd under pandemin. Texten grundar sig på det som framkom vid deras besök på radioklubben tidigt i höstas. Se inlägget på Radioklubben blev digital under pandemin – SV Örebro län.

Comments are closed.