DMR-repeatern på Gillersklack nedstängd

DMR repeatern med anropssignal SA4BHE som suttit på vårt repeater-QTH på Gillersklack är nu nermonterad. Även reservkraften till vår 2m repeater är nedtagen. Orsaken är att abonnemanget för el är uppsagt, och vi kan inte längre vara kvar på platsen. Vår 2 m repeater är nu i drift från Kopparbergsklubbens stuga på Gillersklack, så den är fortfarande fullt användbar. Det finns i nuläget dock inga planer på att åter sätta upp DMR-repeatern i närområdet.

Comments are closed.