Tävlingar på VHF/UHF

Efter renoveringsarbetet med antennerna i stora masten under senaste året, så är SK4EA åter aktiva i tävlingar på VHF och UHF, särskilt första och andra tisdagen i månaden. Förra tisdagen kördes 61 kontakter, varav 12 med stationer belägna mer än 50 mil bort. Längsta kontakten blev med en ryska station i trakten av St. Petersburg. Vill du också vara med och köra dessa eller andra tävlingar från klubbstationen? Hör av dig på klubbkvällarna i så fall.

Comments are closed.