Rally Killingen

Sex operatörer från radioklubbarna i Lindesberg och Kopparberg bidrog vid radiosamband vid Rally Killingen i Värmland 14 augusti. Totalt fanns 25 amatörradiostationer utefter de nio sträckorna, för att säkra upp kommunikationen. Allt fungerade som det skulle och fram mot kvällen kunde vi återvända hem. /SM4EPR

Comments are closed.