Åska orsakade spänningsavbrott

Torsdag 15 juli konstaterades att repeatern på Hällaåsen inte hade någon nätspänning, utan gick på reservkraft. Ett kraftigt åskväder låg bakom detta. En huvudsäkring och en gruppsäkring hade löst ut. Efter utbyte av dessa gick allt åter i normal drift.

Även repeatern på Gillersklack drabbades av strömavbrott. Repeatern går för tillfället utan reservkraft, men kom igång direkt efter att strömmen återkommit. Initialt i läge bärvågsstyrning, men efter återställning var även logiken inkopplad. / SM4EPR

Comments are closed.