Antenner och stationer redo för trafik

Nu har även den nya grova kabeln till 4×6 element yagi för 144 MHz kopplats in till schacket. En skylift användes för att dra kabeln från masten till huset. Alla antenner i masten är således inkopplade och fungerande, och kablarna har fått en tydlig märkning i schacket.

Vi har fått hem ett reparerat RAM-kretskort för klubbens andra IC-271E, så att båda dessa stationer nu är fullt fungerande. Klubbens IC-471E har trimmats, så att känsligheten i mottagaren nu är den rätta, och sändaren lämnar den effekt den ska. Således är det nu fritt fram att köra trafik på 144 och 432 MHz låga delen igen, och vi hoppas att flera tar tillfället i akt framöver. /SM4EPR

Comments are closed.