Toppspiran på plats

Efter omfattande renoveringsarbeten senaste året sitter nu toppspiran i den stora masten åter på plats. Det har varit stora arbetsinsatser från de medlemmar som varit engagerade, och en del kostnader för klubben, och nu har det gett resultat. Antennuppsättningen i denna del av masten är nu: 4×6 el yagi (så kallade Cheng-Cheng) horisontellt för 144 MHz (den nya grova kabeln för matningen är ännu ej indragen i stugan) och 4×13 el yagi horisontellt för 432 MHz. Vertikalt finns i toppen en Diamond V-2000 för 50/144/432 MHz, och lite längre ner en vikt dipol för 144 MHz samt en dipol för 69 MHz. Nu är det bara att hoppas på god aktivitet från klubbstationen med dessa fina antenner.

Comments are closed.