IC-271E i fungerande skick

Nu har klubbens basstation för 144 MHz, IC-271E, åtgärdats så att den är i fungerande skick. Tidigare har den hoppat 400 kHz i frekvens utan att visa detta på displayen, vilket i praktiken har gjort den oanvändbar. Efter lite plockande med kretskort mellan två likadana stationer, konstaterades det att ett litet kretskort som innehåller RAM-minne till stationens frekvenssyntes kunde bytas varvid problemet försvann. Spänningen på backupbatteriet på det inbytta kortet låg lite lågt på 2,95V. Batteriet, liksom stationen i övrigt, tillverkades på 80-talet. För att undvika att RAM-minnet ska tömmas på data har batteriet nu bytts ut mot ett nytt. Inom den närmaste framtiden hoppas vi få 4×6 el yagi inkopplat igen, så att SK4EA kan vara med på 144 MHz. /SM4EPR

PLL-enheten lösskruvad. Det lilla gula kretskortet innehåller RAM-minnet.

Många lösa kablar blir det när kretskorten byts.

Comments are closed.