Välbesökt månadsmöte

Mars månadsmöte var välbesökt med 16 deltagare via JITSI. Tyvärr var det lite hackigt med överföringen på sina håll, men helhetsintrycket är ändå att JITSI hjälper klubben att bibehålla aktiviteter under coronarestriktionerna. På onsdag 7 april blir det dessutom SSA distriktsmöte på JITSI, och det blir spännande att se hur det utfaller. Närmare information om distriktsmötet på Distriktsmöte 7 April kl 19.00 (Jitsi) – SSA Distrikt 4.

Comments are closed.