Distriktsmötet i Falun

Vid dagens distriktsmöte i Falun diskuterades flera frågor. Efter kaffe med smörgås började mötet. Synpunkter angående motionerna till SSA:s årsmöte vädrades. Det berättades om olika aktiviteter i radioklubbarna. Lasse, SM4DQE, kom med QSL. Möjligheter till förbättrat deltagande i distriktets möten diskuterades, och Skype som komplement föreslogs, både när det gäller distriktsmöte och eventuell klubbledarträff. Det föreslogs att SSA borde debitera medlemsavgiften med e-faktura. Höstens distriktsmöte planeras hållas i Värmland. Efter mötet redovisade Jan, SM4HFI, i ord och bild hur han manövrerat för att få sätta upp sin mast, och hur han på ett snillrikt sätt konstruerat sin stackning av VHF-antenner för att optimera de egenskaper han eftersträvat. Sammantaget kunde vi, efter korvlunch och fortsatt mingel, återvända hem efter ett givande möte.

QSL inkom till följande: SA4RJN, SK4EA, SM4BSI, SM4DYQ, SM4EPR, SM4FZW, SM4LRA och SM4MPC.

Comments are closed.