Högeffekttillstånd SK4EA

Undertecknad har beviljats tillstånd för sändning med upp till 1000 W PEP uteffekt från klubbstationen, på de band som angetts i tillståndet. Trafik utifrån detta tillstånd kan även genomföras av övriga medlemmar, med egen signal eller klubbens anropssignal. All trafik enligt detta tillstånd sker på mitt ansvar. Jag önskar därför att ni på något sätt informerar mig om era aktiviteter utifrån detta tillstånd. Vill du läsa tillståndet så finns det på medlemssidorna. Trafik med upp till 200 W PEP uteffekt berörs inte av detta, utan kan fortgå som vanligt.

/Mats SM4EPR

Comments are closed.