Funktionärer som tidigare

Det blev inga förändringar i styrelsen på årsmötet i mars, och därefter konstituerade styrelsen sig som tidigare. Uppgifterna på sidan Kontakta oss « SK4EA är därför fortsatt aktuella. /SM4EPR

Testaktivitet på VHF/UHF

Nu är det full fart på aktiviteterna inom tävlingar på VHF/UHF efter de stora renoveringarna och förbättringarna i den stora masten. VHF-stationen för två meter är nu funktionell. På UHF (70 cm) är det fortfarande lite problem med stationen, men många kontakter har körts även här. Fler är välkomna att delta i testaktiviteterna. Kör […]

QSL-hantering för distrikt 4

Sedan en månad sköts distriktets sortering och distribution av inkommande QSL av undertecknad, med stöd av Gunilla, SM4PFA. Detta efter att Lars, SM4DQE, avsagt sig av hälsoskäl. En omgång QSL sorterades och skickades i januari, och nu väntar vi på nästa omgång. /Mats SM4EPR

Ny router i klubblokalen

Jan Fröjd, SM4TUX, har tillsammans med Lasse, SM4KKL, installerat en ny router för klubbens mobila bredband. Resultatet blev bättre signalstyrka och dubblad överföringskapacitet. Förhoppningen är att det ska ge förbättrad funktionalitet vid videomöten. /SM4EPR

Radio Örebro om flygkraschen på Gillersklack för 50 år sedan

För 50 år sedan flög ett Drakenplan in i masten på toppen av Gillersklack. Sveriges Radio har nu gjort ett reportage om olyckan. En av de intervjuade är Kjell, SM4KKJ, som befann sig i slalombacken på Gillersklack när det hände. Masten, eller rättare sagt den mast som sattes upp som ersättning för den kraschade […]

Amatörradiokursen tar helgledigt

Certifikatkursen har nu haft sista träffen för i år. Ämnet för kvällen var mätning. Avsnitten om ellära och radioteknik är färdiga. Nu väntar uppehåll över helgerna med återstart den 13 januari.

Fullt i stugan på Luciamötet

December månadsmöte med sedvanligt Luciakaffe samlade 17 personer i klubbstugan, dessutom fem medlemmar via JITSI. Några bilder tagna av SM4IPC nedan. Mötet beslutade att årsmöte ska hållas 8 mars. /SM4EPR

[…]

Studieförbundet Vuxenskolan om digitalt stöd

Vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan har gjort ett inlägg på sin hemsida om Radioklubbens användande av digitalt stöd under pandemin. Texten grundar sig på det som framkom vid deras besök på radioklubben tidigt i höstas. Se inlägget på Radioklubben blev digital under pandemin – SV Örebro län.

[…]

Loppis hos SK7OL

Undertecknad var i början av oktober på resa i södra Sverige, och passade då på att besöka SK7OL:s loppis i klubbstugan i Klippan. Där träffade jag också vår medlem där nere, Johan, numera SA7AGT. Som synes av bilden kunde man köpa både prylar och kaffe på plats. /SM4EPR

SA7AGT och SM4EPR […]

DMR-repeatern på Gillersklack nedstängd

DMR repeatern med anropssignal SA4BHE som suttit på vårt repeater-QTH på Gillersklack är nu nermonterad. Även reservkraften till vår 2m repeater är nedtagen. Orsaken är att abonnemanget för el är uppsagt, och vi kan inte längre vara kvar på platsen. Vår 2 m repeater är nu i drift från Kopparbergsklubbens stuga på Gillersklack, så […]