Aprs sk4ug-2

Här kan du se vad som rör sig runt vår APRS Digipiter. I lindesberg finns även en internetgate för APRS, SM4KKL-1.
Sidan uppdaterar sig själv med jämna mellanrum så du kan ha sidan öppen och följa rörelserna.


Direktlänkar till dom i klubben som har Aprs:

Mats SM4EPR
Lars SM4KKL
Stefan SA4AOE