Aprs sk4ug-2

APRS är ett system för att skicka positionsdata som kan åskådliggöras i lämplig grafik. Den mest använda internetsidan för att se APRS-stationer är aprs.fi. Mycket av APRS-kommunikationen sker på 145,800 MHz. Radioklubben har en digipeater på denna frekvens i samarbete med Radioklubben i Kopparberg. Anropssignalen är SK4UG-2. På kartan nedanför kan du se vad som rapporteras i vår omgivning. I Lindesberg finns även en internetgate för APRS, SM4KKL-1.
Den uppdaterar sig själv med jämna mellanrum så du kan ha sidan öppen och följa rörelserna


Direktlänkar till dom i klubben som har Aprs:

Mats SM4EPR
Lars SM4KKL
Stefan SA4AOE