APRS

APRS är ett system för att skicka positionsdata som kan åskådliggöras i lämplig grafik. Den mest använda internetsidan för att se APRS-stationer är aprs.fi. Mycket av APRS-kommunikationen sker på 144,800 MHz. Radioklubben har en digipeater på denna frekvens i samarbete med Radioklubben i Kopparberg. Anropssignalen är SK4UG-2. I Lindesberg finns även en internetgate för APRS, SK4EA-1.
På kartan nedanför kan du se vad som rapporteras i vår omgivning. Kartbilden uppdaterar sig själv med jämna mellanrum så du kan ha sidan öppen och följa rörelserna


Direktlänkar till dom i klubben som har Aprs:

Mats SM4EPR
Lars SM4KKL
Christer SM4LRA
Lars SM4IVE
Joacim SA4RJN