Startsida

VÄLKOMMEN TILL SK4EA

Lindesbergs radioklubb

Föreningen Sveriges Sändareamatörers slogan

VHF-test 144 MHz 7 februari

Radiosamband vid Kopparsvängen 18 februari

Årsmöte 28 februari

Månadsmöte 28 mars

Distriktsmöte i Mora 1 april

Vi har öppet hus tisdagar kl. 19-21. Vid månadsmöten och eventuella temakvällar av typen föredrag kopplar vi upp oss på JITSI.

Senaste klubbnytt – klicka här!

Vill du bli radioamatör? Kontakta oss på sk4ea@ssa.se.

Har du något bidrag till hemsidan, eller någon fråga till oss? Skicka mail till sk4ea@ssa.se!