Startsida

VÄLKOMMEN TILL SK4EA

Lindesbergs radioklubb

Föreningen Sveriges Sändareamatörers slogan

14 maj temakväll 69 MHz och vindkraft

Månadsmöte 28 maj

Radiosamband i Värmland vid rallyt ERC 13-15 juni

Vi har öppet hus tisdagar kl. 19-21. Vid månadsmöten och eventuella temakvällar av typen föredrag kopplar vi upp oss på JITSI.

Senaste klubbnytt – klicka här!

Vill du bli radioamatör? Kontakta oss på sk4ea@ssa.se.

Har du något bidrag till hemsidan, eller någon fråga till oss? Skicka mail till sk4ea@ssa.se!