HITTA TILL SK4EA och Årsmötet

START   HITTA HIT   BOENDE   PROGRAM   BANKETT  UTSTÄLLARE   LOTTERI   SPONSORER

KARTA ÖVER LINDESBERGS CENTRALA DELAR

Plats för utställning. föredrag och årsmöte = 1. Lindeskolans adress är Nyborgsgatan 1 i Lindesberg. Gående har  kort väg till centrum via gångbro. Bilburna får åka huvudgatan norrut till andra trafikljuset, där det blir vänstersväng, skyltat Lindeskolan.

Hotell = 5 respektive 7

Översiktskarta över området i PDF format


SK4EA Klubblokal På google-maps