SSA Årsmöteshelg 2019

START   HITTA HIT   BOENDE   PROGRAM   BANKETT  UTSTÄLLARE   LOTTERI   SPONSORER

SSA årsmöteshelg 12-14 april 2019

SK4EA

Foto: Midsommartid i Lindesberg vid Lindesjön

Lindesbergs Radioklubb ordnar på uppdrag av Föreningen Sveriges Sändareamatörer en radioträff med utställning, föredrag, bankett med mera 12-14 april 2019, tillsammans med SSA:s årsmöte.

Lite kort information:

Fredag kväll 12 april har vi ankomstträff med pubmingel.

På lördagen är det utställning för radioamatör- och teknikfirmor i Lindeskolans matsal, föredrag i Lindeskolans aula, möten för intresseföreningar inom området och för
SSA:s funktionärer i angränsande hus på Lindeskolan.
Styrelsen för SSA kommer också att ha en hearing i aulan.
För medföljande som inte är intresserade av programmet på Lindeskolan planerar vi för en utflykt i Bergslagen. På lördagskvällen är det bankett, föranmälan krävs.

På söndag klockan 10.00 hålls Föreningen Sveriges Sändareamatörers årsmöte i Lindeskolans aula. Incheckning och medlemskontroll från kl 09.30. Efter mötet lunch och hemresa i den ordning som önskas.

Firmor eller intresseorganisationer som önskar plats på utställningen ska kontakta Lars, SM4IVE, tel 070-527 1980.

Projektledare är Mats, SM4EPR, tel 070-248 6255.

Föreläsningarna på lördagen hanteras av Christer, SM4LRA tel 070-261 5133.

Boende finns på hotell, vandrarhem och stugor. Ställplats finns i Lindesberg, och en camping i Gusselby, strax utanför Lindesberg.

Mer information om arrangemanget finns på anslutande sidor.

Varmt välkomna till Lindesberg!

/Lindesbergs Radioklubb, Mats SM4EPR, projektledare

Hantering av personuppgifter vid SSA:s årsmöteshelg 12-14 april 2019

Lindesbergs radioklubb har för avsikt att dokumentera arrangemanget 12-14 april med fotografier, samt videofilma föredrag som ges under helgen den 12 till 14 april 2019. Syftet är att sprida information om evenemanget på radioklubbens hemsida sk4ea.se, i radioklubbens arkiv, SSA hemsida eller i QTC, samt eventuellt till andra radioklubbar eller myndigheter när det bedöms gynna amatörradion. Vi vill också ge våra medlemmar som varit upptagna med arrangemanget möjlighet att ta del av föredragen under våra klubbkvällar. Vår policy är att radera sådant som bedöms framställa någon i dålig dager.

Precis som under våra övriga klubbaktiviteter utgår vi från att de som deltar är positiva till detta. De som inte vill figurera i dessa sammanhang ombeds meddela detta till vår reception på Lindeskolan, eller direkt till fotografen.