Samband

whenallelse2

Anlita SK4EA till ert radiosamband

Lindesbergs radioamatörer  har stor erfarenhet att att sköta radiosamband vid olika arrangemang, så som rally, löpartävlingar mm mm.  Med kunniga operatörer och tekniker kan vi på kort varsel ordna Ert radiosamband.

Vi kan garantera att vårt samband fungerar även när mobiltelenätet dör av överbelastning eller strömavbrott.

Vi har ”egna” frekvenser, vi har med oss antenner och strömförsörjning till våra mobila radiostationer, vi kan hålla kontakten och snabbt få fram meddelande och tävlingsinformation utan att blockera annan trafik.

För mer information, tag kontakt med:
sambandsansvarig Piia Gabrielsson, SA4AGX, på tel 0581-173 72, eller biträdande sambandsansvarig Hans Ryman, SM4LWJ på tel 070-657 8965.

———————————————————————————————————————————————————————

Radioskylt att ladda ner (PDF) bra att ha i fönstret