Aktivitetsrapporter

Aktivitetsrapporter numera på Bloggen

För att inte splittra upp informationen på för många olika sidor ligger hädanefter aktivitetsrapporterna på bl0ggen. /110924 SM4EPR

Vedevågsloppet 7/5

Återigen överförde vi speakerljudet från ledarbilen in till stadion på Smedvallen under Vedevågsloppet med gott resultat. Med 9 meter maströr kunde antennen fånga upp signalerna från ledarbilen efter hela tävlingssträckan fullt tillfredsstållande.

Loppis i Eskilstuna

Ett flertal klubbmedlemmar syntes på loppisen i Eskilstuna tillsammans med en rekordstor mängd andra amatörer och en rekordstor mängd surplus och nyheter. En koaxomkopplare som kan användas till klubbens 2 meters station inhandlades bland annat.

Radiobänken

Under mars månad har möbleringen av den nya radiobänken tagit form. Kortvågststationen är nu lätt körbar med tre olika antenner som lätt väljs med en omkopplare. När man lämnar stationen ställer man omkopplaren i jordningsläge. Elströmmen bryts genom att trycka in Nödstoppsknappen.

Månadstest 13 mars

Söndag 13 mars aktiverades SK4EA i månadstesten på 40 och 80 meter. Testen kördes med IC-718 barfota. På 40 meter användes delta loop antennen och på 80 meter dipolen. Det blev sparsamt resultat på 40 meter, bland annat på grund av att IC-718 inte är öppnad för sändning ovanför 7100 kHz, och där fanns flera körbara stationer. Totalt blev det 58 kontakter under den timslånga tävlingen. Resultaten uppdateras efterhand på SSA:s hemsida.

Årsmöte 5 mars

Vid årsmötet valdes en nygammal ordförande, Allan Dahlberg, eftersom Hans Ryman avsagt sig fortsatt ordförandeskap. Den övriga styrelsen består av Lars Fhingal, Mats Ericson, Christer Andersson (nyval), Åke Svensson, Benny Engström och Lars-Åke Pettersson (nyval). Beträffande sambandsfunktuionär föreslog valberedningen att arbetet skulle genomföras i en arbetsgrupp, med en sammankalande sambandsfunktionär. I denna anda utsågs Hans Ryman till sambandsfunktionär. Protokollet kommer att laddas upp på medlemssidorna. Efter årsmötet var det en trivsam middag med 18+3 deltagare, däribland Hans, PA0VHA med XYL Linn.

Månadsmöte 22 februari

Mötet kunde konstatera att genomförda radiosamband fungerat bra, att ombyggnad av radiobänken fortskrider, samt att det drar ihop sig till årsmöte.

Svenska Rallyt 11-13 februari

Sambandet genomfördes med gott resultat. Reserv fick kallas in på grund av ett sent återbud, men det hela rullade på i god anda.

Bergslagsrallyt 29 januari

Tillsammans med Radioklubben i Kopparberg genomfördes sambansuppdraget. Terrängen i området är svår, så det krävs planering och bra utrustning för att lyckas med uppgiften. På bilden kommer 7,5 meter rör med en stackad femåtting ovanpå väl till pass vid den av bergen avskärmade sambandsplatsen vid Slotterberget.

SM4EPR

Månadsmöte 25 januari

Klubben beslutade att anmäla sig till SSA:s teknikinspirationsprojekt för bygge av Griddipmeter Dip-It.

Öppet Hus Januari 2011

En hel del planering inför kommande radiosamband. Ombyggnad av radiobänken inleds.

Luciakaffe och månadsmöte 21/12 2010

Denna tisdag var det luciakaffe och månadsmöte. 11 medlemmar hade hörsammat inbjudan. SM4EPR hade ordnat fram glögg som efter uppvärmning på SM4KKL:s medhavda platta intogs under mötet. Under mötet diskuterades planering för kommande sambandsaktiviteter och för årsmötet, och det rapporterades att arbetet ned radiobänken påbörjats. SM4LRA visade sin nyss byggda minitransceiver enligt SM6DJH. Efter mötet bjöds det på traditionellt kaffe med lussebulle och pepparkaka.

SM4LRA mini-transceiver, foto SA4AGT

Månadstest 12/12

SK4EA luftades i månadstesten på CW 40 och 80 meter med 30 kontakter inom den utsatta timmen.

Månadsmöte 30/11

Vid mötet beslutades om inköp av bänkmaterial till radiobänken. Det diskuterades kommande radiosamband, Bergslagsrallyt och Swedish Rally. Preliminärdatum för årsmötet är lördag 5/3. På månadsmötet i december bestäms vilken mat som ska beställas till årsmötesmiddagen.

Rallysamband Odensvängen 30/10

Radiosambandet genomfördes i samarbete med SK4TL.

Månadsmöte 26/10

Många hade aktiviteter för sig på annat håll under vecka 44 varför antalet deltagare inte var så stort denna gång.

SA4BES + SM4LRASM4KKN + SA4BEPRadiosamband vid NoraTrofén 2/10

Radiosambandet förlöpte väl enligt vad som rapporterats. Tack till alla som ställde upp!

Månadsmöte 28/9

Klubben har fått ett fungerande kylskåp av SA4AHF, och detta monterades. Vid mötet diskuterades erfarenheter av genomförda samband och planering av kommande uppdrag. Nästa tisdag ska vi titta mer på renoveringsbehovet vid radiobänken. Mötet ansåg att forumet kan stängas, då aktiviteten där är låg.

Rejmesknixen 25/9

Vi tackar samtliga 10 operatörer som bidrog till att vi effektivt kunde genomföra radiosambandet vid Rejmesknixen i Askersund. Samtliga verkade fokuserade på sin uppgift. Tack också till övriga inblandade i planeringsarbetet. All trafik genomfördes på direktfrekvenser.

SK4TL loppis 18/9

besöktes av flera medlemmar. Samma dag aktiverade även SA4BES en radiostation utanför Näsbyhallen i samband med att Frövi SMU firade 100 år.

Månadsmöte 31/8

Diskuterades renovering och ombyggnad av scahcket, liksom önskemål om kommande byggkvällar.

Fieldday 21/8

En fieldday planerades 21/8 i samarbete med SK4TL. Då antalet anmälda var litet ställdes aktiviteten in.

Midnattsolsrallyt 17/7

Fyra operatörsplatser vid sträckan mellan Fellingsbro och Arboga bemannades med gott resultat.

Radiosamband i Laxå

Minst en operatör bidrog vi med till SK4TL:s radiosamband vid ESAB-rallyt i Laxå 12/6.

Bildvisning från OH0

Tisdag 15/6 berättade Eilert, SM4FZW, om expeditionen till Åland med visning av bilder på vita duken. Det visade sig vara en välplanerad och mångsidig expedition, och över 21000 QSO:n kördes med olika trafiksätt. Vi var inte så många lyssnare denna sommarkväll, men det var mycket imponerande. Störst intresse uppstod beträffande de hembyggda bandfilter som användes. Tack Eilert för en intressant dragning!

Eilert i berättartagenSM4FZW, SM4MOZ, SM4MPC, SA4BES, SM4LRA

Samband 12/6

SM4IPC hjälpte SK4TL vid ESAB-rallyt i Laxå.

Öppet Hus 1/6

Klippning av gräsmattan, eller ska vi säga fällning av grässkogen? En del grässtrån torde resa sig igen.  I övrigt var aktiviteterna  med historieberättning, bygge av tvåmetersantenn, samt deltagande i aktivitetstesten på två meter, så intensiva att det bryggda kaffet blev bortglömt! Det visade sig att det gamla hederliga loggprogrammet Taclog inte startade, så ”snabbt” laddades ett nyt loggprogram (Log4U) hem för att kunna köra några QSO i testen. Under den ”snabba” nedladdningen kom det åter förslag att klubben borde skaffa bredbandsanslutning. 🙂 Testresultaten ligger som vanligt på SSAs hemsida direkt, och uppdateras varje gång någon laddar upp sin logg. Under kvällen har det också för ovanlighetens skull varit sporadiaskt E som nått till 144 MHz bandet.

Månadsmöte 25/5

Flera olika byggaktiviteter pågår.  Ytterligare två operatörer sökes till Midnattsolsrallyt 17/7. Fieldday planeras till augusti-september, information kommer längre fram. Vid radiostationen konstaterades öppningar på många band med sporadiskt E. Paraguay och Argentina kördes på 15 meter telegrafi. Det regninga vädret förhindrade motionspass på gräsmattan 🙂

Öppet Hus 18/5

Gräsklippning – bra motion för goda radiooperatörer! Byggaktivitet. Demonstration och provkörning av MKARS80, stationer i SM1(Gotland) och SM6(Västsverige) kontaktades med gott resultat. Kontakter med den holländska expeditionen på Åland upprättades på två band, 40 respektive 20 meter.

Öppet Hus 11/5

Det byggdes transceiver, lite smått på antenner, och det fördelades komponenter för bygge av RF-prob. SM4EPR visade sitt nya antennmätinstrument. Som vanligt fika och kloka diskussioner 🙂

Wedevågloppet 1 maj

SM4KKL och SM4IPC skötte sambandet och speakerkommunikationen vid löpartävlingen i Vedevåg. Crossbandsrepeatern i klubbstugan möjliggjorde kommunikation mellan handapparater utefter sträckan.

Månadsmöte 27/4

Magert deltagande denna gång. Vi fick besked att motortävlingen i pingsthelgen är inställd, se även fliken Radiosamband. Utrustningen till Wedevågloppet testades.

SK4UG Årsmöte 22/4

Årsmötet avlöpte lugnt och styrelsen är oförändrad. Kommande datum för kvartalsmöten: 26/5, 25/8, 20/11 och 22/1.

SM4PFC, SM4PRQ, SM4KKJ, SM4MPF, SM4EIN på årsmöte

Öppet Hus 20/4

Fintrimning av första antennexemplaret gjordes med förbättrade värden som följd. Fortsatta Byggnationer av MKARS80. Intressanta diskussioner om Bobtail Curtain och dess matning. Fördelning av nyinkomna QSL.

SSA årsmötesarrangemang 16-18/4

I alla fall tre av klubbens medlemmar hade sökt sig dit, nämligen SM4EPR, SM4PFA och SM7RRF. Kanske var det fler som besökte träffen? Själv deltog jag i ett par möten om testkörning (läs tävlingar) på kortvåg. Någon lotterivinst blev det inte, men ett nätaggregat inhandlades på utställningen. Årsmötet avlöpte utan större överraskningar. Nyinvald i styrelsen blev SM6CNN, Anders, som har ett radioförflutet i fjärde distriktet i Ludvika.    /Mats SM4EPR

SM0WKA och SM6YOU håller i contestseminariet när SM6LRR fått förhinder

SM0WKA och SM6YOU håller i contestseminariet när SM6LRR fått förhinder

Antennträff 13/4

En välbesökt kväll där första exemplaret trimmades in till bra värden för samtliga tre tilltänkta band. Spolen var dock allt för väl tilltagen och varvantalet kan reduceras påtagligt jämfört med antalet i beskrivningen. Därutöver löddes det vidare på 80 meters stationer och diskuterades framtida aktiviteter som samband med mera.

Distrikt 4 möte i Morokulien 10/4

SM4EPR och SM4PFA besökte mötet. 15 personer deltog. Från klubbrapporterna noteras att SK4IL i Grums (http://www.sk4il.se/) fyller 35 år och aktiverar signalen SJ35IL, närmast vid deras LME-aktivitet 7-9 maj. SK4UW, Arvika, deltar i månadstesten. SK4KR, Karlskoga, har blivit tvungen att byta lokal för en tid sedan, man har ny hemsida http://sk4kr.se/, och man planerar demonstration av APRS på klubbmöte. Örebro Sändaramatörer, SK4BX, http://www.sk4bx.se/, hotas av flytt då kommunen planerar ändring av detaljplanen för bygge av bostäder. Karlstads sändaramatörer, SK4AV, http://www.sk4av.se/ ordnar informationsträff om Rakel och har nu två länkar till Sunnerepeatern, en i Filipstad på 145,200 och en i Ekshärad på 145,225 MHz. Samband Värmland, SA4SV, http://www.samband.org/, har som vanligt störst aktivitet vid Svenska Rallyt då 54 radioposter bemannades med hjälp av 33 operatörer från 5 klubbar. SM4HBG, Rolf Tjäder, omvaldes som DL4 för två år. Till vice DL4 ämnar Rolf utse Lars Möttönen, SM4UXQ, från Borlänge. Till valberedning omvaldes undertecknad SM4EPR (sammankallande) och Curth, SM4CPW, samt nyvaldes Bo, SM4SEF. Plats för höstmötet beslutades inte. Efter mötet hölls ett mycket intressant föredrag om Radio Nord av Jan Kotschack, son till Jack S Kotschack som var huvudperson när det gällde driften av radiosändningarna från båten Bon Jour i Östersjön 1961-62. Stationen SJ9WL/LG5LG inspekterades också, se information på ARIM:s hemsida http://sj9wl-lg5lg.com/. President Odd, SM4SXQ, berättade att stugan är uthyrd 150-200 nätter per år för närvarande. Inte illa! /Mats SM4EPR

Öppet Hus 6/4

Fortsatt bygge av 80 meters stationer. En ny multimeter har inköpts till klubben, då den andra tycks vara försvunnen. Vi är glada om den gamla multimetern ändå återbördas till klubben där den hör hemma. Ett antal länder i Afrika kördes på 20 meter telegrafi, som Mauritius, Madagaskar, Zanzibar och Nigeria.

Månadsmöte 30/3

En del påskresor gjorde att deltagarantalet på mötet var mindre än vanligt. Diskussionerna flödade dock för fullt precis som vanligt. Bland annat diskuterades ett förslag om att köpa ett antennmätinstrument till klubben. Det är också dags att anmäla sitt intresse för att delta i radiosamband den 1/5 vid Vedevågsloppet och 21-22/5 vid Veteranbilsrally. Kontaktuppgifter för radiosamband, se sidan om Samband.

Amatörradiomässa i Eskilstuna 20/3

Amatörradiomässa är det officiella namnet, själva brukar vi prata om loppis. Utöver loppmarknad och utställare bjöds bland annat på rekryteringsmöte flör intresserade. Undertecknad kunde räkna in sju av klubbens medlemmar som besökare, kanske fanns det fler. En medlem som syntes var Christer, SM4LRA,  se fototo där han står vid sitt loppisbord. Loppisen är det arrangemang i Sverige som drar flest radioamatörer, så det är väl värt ett besök. För fler bilder från loppisen, titta på http://sk5lw.com/hamfest/2010/hamfest2010.htm.       73 de Mats SM4EPR

SM4LRA i försäljningstagen

Öppet Hus 16/3

Vi fick besök av lokaltidningen NA. Reportage publiceras vid påskhelgen. Ingen hade tunghäfta, tvärtom berättades det friskt om amatörradio för reportern. I övrigt byggdes det vidare på 80 m stationerna. Undertecknad slutförde trimning av klubbens DAIWA slutsteg för VHF, och utefekten uppmättes till drygt 100W. Ett antal medlemmar tänker sig att åka till loppis på lördag, varav en, SM4LRA, har bord reserverat för att avyttra saker. Övriga tänker sig antagligen att fylla på sina förråd…  /Mats SM4EPR

Öppet Hus 9/3

Byggen av MKARS80 pågick. Trimning av klubbens reparerade VHF-slutsteg genomfördes. Fortsatta diskussioner om antennbyggen, loggprogram och APRS.

Årsmöte 6/3

Årsmötet blev relativt väl besökt. På den efterföljande middagen var vi 21 personer som umgicks och hade trevligt. Med anledning av att det är 85 år sedan klubben bildades bjöds på tårta. Styrelsen ser i år ut som följer: Ordförande Hans Ryman, vice ordförande Eilert Westberg, kassör Lars Fhingal, sekreterare Mats Ericson, ledamöter Stefan Forsberg, Åke Svensson och Benny Engström. Protokoll kommer på medlemssidorna när det är justerat.

Antennkväll 2/3

Denna aktivitetskväll var välbesökt. Resterande delar til antennbyggen fördelades. Några deltagare påbörjade monteringen. Nästa träff planeras till april, när det förhoppningsvis är snöfritt och förutsättningar för provning utomhus. Dessutom diskuterades det i gruppen som ska bygga stationer för 80 m SSB. Fortsatta förberedelser för kommande årsmöte. Crossbandsrepeatern startades upp från klubblokalen igen.

Månadsmöte 23/2

Något glest deltagande med anledning av pågående sportlov. Praktiska frågor inför årsmötet diskuterades.

Öppet Hus 9/2

Förberedelser för radiosamband vid Svenska Rallyt.  Bygge av stackad 5/8 för 145 MHz. Reparationsarbeten på VHF-slutsteg. Uppdatering av dator. Försäljning av glasfiberspön för antennbygge. Gott om aktiviteter denna kväll.

Öppet Hus 2/2

Summering av insatserna vid Bergslagsrallyt. Planering inför sambandet vid Svenska Rallyt. Besked har inkommit från kommunen att vår fastighet inte är engagerad i kommande vägbygge till arenahallen. I övrigt en del småmekande, fikande och prat.

Bergslagsrallyt 30/1

12 operatörer på tre sträckor och två operatörer på basen behövdes för att genomföra radiosambandet vid Bergslagsrallyt. Trots stora avstånd i den kuperade naturen fungerade kommunikationen bra. Tack till alla för ett väl genomfört uppdrag!

Månadsmöte 100126

Planer för årsmötet gjordes upp. Klubben fyller 85 år i år! De tilltänkta spröten för antennbyggnationerna finns ej längre att köpa, varför en fråga ska skickas ut angående nya alternativ. Hemsidans forum har varit glest använt, men mötet tyckte att forumet ska vara kvar. En förfrågan skickas till kommunen med anledning av tidningsuppgifter att kommunen skulle vilja anlägga väg inom den fastighet som klubben hyr. 14/2 arrangerar ARS en vinterövning.

Besök av G8NXJ

På klubbkvällen 19/1 besöktes vi av Ian, G8NXJ, som varit på uppdrag i jobbet i Bångbro senaste veckan. Den som studerat aprs-aktiviteten kan ha sett honom som M3NXJ-9. Ian har också varit flitigt aktiv över vår repeater SK4EA/R. Ians hemmaklubb har hög aktivitet, se http://www.radarc.org/. Vill du ha kontakt med Ian kan du hitta hans mailadress på www.qrz.com .

Antennträff 12/1-10

Många hade slutit upp till en intressant kväll. SM4FZW visade sin prototyp. Det finns nu 15 anmälda till att bygga denna antenn. Detta måste vara lite av ett rekorddeltagande bland klubbens byggprojekt. Nu ska delar beställas inför byggnationerna.

Luciakaffe 8/12

11 medlemmar närvarade vid månadsmötet med Luciakaffe.  En mindre QSL-sändning hade inkommit samma dag. Sambandsersättning är på väg ut. Kommande radiosamband diskuterades. Beslutades om upptaktsträff för antennbyggen för kortvåg till 12/1, samt årsmöte den 6/3. Några foton finns i fotoalbumet.

Filmen om K5D expeditionen

24/11 var vi åtta medlemmar som tittade på denna video om expeditionen till den lilla ön Desecheo. Dessutom visades en video om Grimeton.  Det kändes som filmen om K5d kommer att lyfta diskussionen om kommade fieldday för klubben till en ny nivå 🙂

/Mats SM4EPR

Temakväll APRS 10/11

10 personer samlades för temakvällen om APRS med information och demonstration av stationer och program. Vi får se om det resulterar i några fler APRS-stationer i trakten.